Accent

De nadruk leggen op een stap of beweging, de nadruk leggen op een beat van de muziek.

Across
Kruisen van armen of benen, Voeten diagonaal voor of achter de andere zetten.

Across Left
Rechtervoet kruist voor linkervoet.

Across Right
Linkervoet kruist voor rechtervoet.

Add
Toevoegen, bijdoen, optellen.
Advanced
Moeilijkheidsgraad van een dans (gevorderde tot zeer gevorderde dans) of danser.

Alignment
Floor Alignment: Het op een lijn brengen van het lichaam ten opzichte van de line of dance.
Partner Alignment: Het op een lijn brengen van de lichamen tijden een partner dans.

Amalgamations
Een groep van stappen of dans figuren.
And
1) Als twee bewegingen tegelijk uitgevoerd dienen te worden (bijvoorbeeld Stap voor en klap in de handen).
2) Halve of snelle tel (bijvoorbeeld, 1& of &1.
3) Een roep zoals (bijvoorbeeld ready and).
& (Ampersand)
1) Een upbeat dat komt voor of volgt op een hele downbeat, &1 houdt in dat de & voor de hele tel komt en 1& houdt in dat de & na de hele tel komt.
2) Als twee bewegingen tegelijk uitgevoerd dienen te worden (bijvoorbeeld Stap voor en Klap in de handen).
And Step
Soms wordt dit niet omschreven in de stepsheets maar heb je deze tel wel nodig om de dans tot een goed einde te brengen.

Animation
De show of expressie van de danser tijdens de uitvoering van een dans, dit is duidelijk zichtbaar bij wedstrijddansers maar helaas wat minder bij de danser in het algemeen. Laat zien dat je plezier hebt tijdens het dansen, leef je in.
Ankle Rock
Voeten zijn gekruist en zijn gesloten tegen elkaar geplaatst, wanneer je nu je gewicht verplaatst en weer terug brengt krijg je een ankle rock.
Apart
Dit is een beweging waarbij je van je partner afstapt of draait.

Applejacks
Beweging naar rechts.
Tel 1) RV gewicht op de hak draai tegelijk de tenen van RV naar rechts en Linkervoet LV gewicht op bal van de voet draai tegelijk de hak van LV naar rechts.
Tel &) RV draai tenen terug naar center, LV draai hak terug naar center.
Beweging naar links. 
Tel 2) RV gewicht op bal van de voet draai hak naar links, LV gewicht op hak draai tenen naar links
Tel &) RV draai hak terug naar center, LV draai tenen terug naar center.
De volgorde van een applejack is als volgt, 1x beweging naar rechts, 1x beweging naar links, 2x beweging naar rechts, 2x beweging naar links, 1x beweging naar rechts, 2x beweging naar links. (Wordt tegenwoordig ook suïcide genoemd).

Arch
Dit is een danshouding welke bij partner dansen wordt gebruikt, kijk voor een uitgebreide uitleg bij partnerdans posities

Assemble
Danser springt omhoog en land op een voet.
Attitude
Houding op de dansvloer of houding van de danser.