Call
1) Het tijdens de dansles vertellen wat de dansers moeten doen of aftellen.
2) Bij square dansen is er een caller die de dansers constant verteld wat ze moeten doen.

Caller
Alleen bij square dansen dit is iemand die de stappen doorgeeft aan de danser.

Camel Step
Hetzelfde als Camel Walk maar dan in 1 tel.

Camel Walk
Voordat je met je gestrekte vrije voet een stap naar voor maakt, maak je met je dragende voet een knee pop.

Canter Rhythm
3/4 tijd van een maat, een ritme verandering waarbij alleen gewicht verplaatst wordt op de 1e en 3e tel.

Cathedral
Zie Left Arch.

CBM
Het draaien van tegenoverliggende heup en schouder naar de richting van het bewegende been, wordt toegepast om alle draaiende bewegingen in te zetten.
CBMP
Een voetpositie die wordt bereikt door het voor of achter het lichaam te kruisen en meteen van beide voeten, zonder het lichaam te draaien.

CCW
Counter Clock Wise; tegen de wijzers van de klok in draaien.
Center
Het zwaartepunt van je lichaam, je borstbeen. Voor een goed evenwicht is n.v.t. het center boven je dragende voet.

Cha Cha
De Cha-Cha of Cha-Cha-Cha is een dans die is ontstaan in Cuba en in het begin van de jaren 50 opdook in de Amerikaanse danszalen als stijldans. In 1953 ontstond de Cha-Cha-Cha doordat het Cubaanse dansorkest ‘America’ uit Havana de Dazon begon te spelen met een extra gesyncopeerde tel, waardoor het klonk als een slow-mambo. Later werd dit verder aangepast tot de huidige dans ontstond: de Cha-Cha-Cha, genoemd naar het geluid dat de zij-sluit-zij-pasjes in het basisfiguur maken op de vloer.
De Cha-Cha-Cha werd eerst ook wel triple-mambo genoemd omdat hij een gesyncopeerd ritme heeft: in plaats van de basispas van de mambo “voor-terug-zij” is er hier een “voor-terug-zij-sluit-zij” ritme waarbij de “zij-sluit-zij” sneller gedanst worden dan de andere passen. De muziek waarop de cha-cha-cha gedanst wordt, heeft een vierkwartsmaat en heeft standaard 32 tot 34 maten per minuut. Veel van de moderne popmuziek is geschikt om een Cha-Cha-Cha op te dansen, wat bijdraagt aan de populariteit van deze dans.
Cha Cha
Dit is een couple dance met als basis telling, 1 2 3 4 & 1.
Cha Cha
Drie pasjes op twee maten (tellen), shuffIe achtige pas waarbij de nakomende voet iets naast de voorgaande voet komt (of bij zijwaartse beweging ernaast). Cha Cha wordt gedanst over de bal van de voet en bestaat uit kleine pasjes.

Cha Cha Swivel
Een soort schaats beweging wat je met je voeten over de grond maakt. Van binnen naar buiten.

Chaine
Een volledige draai waarbij driemaal van gewicht wordt gewisseld terwijl de voeten in eerste positie worden gebracht.

Challenge (a.k.a. Shine)
Partners staan tegenover elkaar, maar hebben elkaar niet vast, er is geen lichaamscontact.

Change Of Weight
Gewichtsverplaatsing van de ene voet op de andere voet.

Charleston
Een stappenpatroon in 4 tellen met kick of hitch als voorbeeld beginnen we 4 tellen.met links;
1) LV stap voor, 
2) RV kick voor of tik voor aan, 
3) RV stap achter, 
4) LV tik achter aan of sluit aan.

Charleston Kick
Dit is een onderdeel van de charleston welke hierboven wordt beschreven.

Charleston Pattern
Een danspatroon dat altijd met links begint, 
1) LV stap voor, 
2) RV kick voor of tik voor aan, 
3) RV stap achter, 
4) LV tik achter aan of sluit aan.

Chase
Een figuur waarbij een persoon de ander achtervolgt.

Chassé
Een patroon van drie gesyncopeerde passen (in twee tellen) waarbij de vrije voet aansluit in eerste positie en de andere voet verplaats wordt, eigenlijk hetzelfde als een shuffIe.
Chasse
Hetzelfde als een shuffIe.

Choreographer
Iemand die een dans schrijft of een danspatroon samenstelt (voor wedstrijddansen, teams).

Choreography
Een omschrijving van stappen, bewegingspatroon.

Chug
Het afzetten van de vrije voet, draaien op de dragende voet (zonder draai gelijk aan scoot).

Clockwise
Met de wijzers van de klok mee draaien.

Close
Het samenbrengen van de voeten (naast elkaar) waarbij we met dezelfde voet weer verder gaan. Het lichaamsgewicht wordt dus niet verplaatst.

Closed
Partners staan met het gezicht naar elkaar toe en een klein stukje van elkaar af. De man houdt de rechterhand van de dame in zijn linkerhand op schouderhoogte.
De man heeft zijn rechterhand op het linker schouderblad van de dame. De vingers en duim tegen elkaar (vingers niet openstaand).
De dame heeft haar linkerhand op de rechter bovenarm of net achter de rechterschouder van de man, en de duim en vingers tegen elkaar (vingers niet openstaand).

Coaster Cross
Kan met beide voeten beginnen als voorbeeld RV:
1) RV stap achter,
2) LV sluit aan, 
3) RV stap gekruist voor LV.

Coaster Step
Kan met beide voeten beginnen en kan naar voor en achter als voorbeeld RV:
1) RV stap achter,
2) LV sluit aan,
3) RV stap voor.

Conga Turn
Kan met beide voeten als voorbeeld LV:
1) LV 1/2 draai linksom, 
2) RV 1/2 draai linksom, 
3) LV sluit aan, 
4) RV stap op de plaats.

Continuity
Continuïteit, het vermogen tot het samenvoegen/versmelten van diverse patronen of groepen van patronen in een doorgaande vloeiende beweging.

Contra Body Movement
Het draaien van tegenoverliggende heup en schouder naar de richting van het bewegende been, wordt toegepast om alle draaiende bewegingen in te zetten.

Contra Body Movement Position
Een voetpositie die wordt bereikt door het voor of achter het lichaam te kruisen en meteen van beide voeten te verwisselen, zonder het lichaam te draaien.

Contra Swivel
1) RV gewicht op bal van de voet, draai hak naar rechts. LV gewicht op hak 4 tellen draai tegelijk tenen naar links,
2) Draai beide voeten terug naar center,
3) RV gewicht op hak, draai tenen naar rechts, LV gewicht op bal van de voet, draai hak naar links,
4) Draai beide voeten terug naar center.

Conversation
Zie Promenade.

Corte
Een lichte buiging van knie of knieën.

Count
Het tellen van de beats.

Counter Clockwise
Tegen de wijzers van de klok in draaien.

Country Western Closed
Partners staan met het gezicht naar elkaar toe. Ze staan wat verder van elkaar dan in de

Closed Position.
De heer doudt de rechterhand van de dame in zijn linkerhand op schouderhoogte.
De rechterhand of pols van de heer rust op de linkerschouder of het schouderblad van de dame.
De linkerhand van de dame rust op de rechter bovenarm van de heer of net achter zijn rechterschouder, met de duim en vingers tegen elkaar (vingers niet openstaand).

Closed Cradle
Zie Right Wrap.

Cross
De ene voet kruist over /achter de andere voet.

Cross Back
Zie Right Reverse Cross Hand.

Cross Ball Change
Danspatroon, een shuffIe achtige stap die met een kruispas achter begint. De naam is onttrokken aan de waggelende gang van een zojuist aan land gekomen zeeman, alsof hij dronken is. Dit wordt meestal achterwaarts gedaan maar kan ook voorwaarts.

Cross ShuffIe
Kan met beide voeten beginnen als voorbeeld RV:
1) RV kruis voor (over) LV,
2) LV stap links opzij,
3) RV kruis voor (over) LV.

Cuban Motion
Heupbewegingen verkregen door het gebruik van de binnenzijde van de bal van de voet gedurende een gewichtswisseling.

Cuddle
Zie Right Wrap.

Cup And Pin
Het met de teen gekruist achter de andere voet tikken of zetten. Tegelijkertijd de dragende knie buigen.

Curtesy
Het met de teen gekruist achter de andere voet tikken of zetten. Tegelijkertijd de dragende knie buigen.

C/W
Country & Western.

CAW
Country & Western.

CW
Clock Wise: met de wijzers van de klok mee draaien.

CCW
Counter Clock Wise: tegen de wijzers van de klok in.

C/W Open Position
Country & Western Open Position.