Country line Dance is tegenwoordig heel populair. Vandaar dat in deze homepage de dansstappen, die je nodig hebt om dadelijk goed te kunnen linedansen, zijn opgenomen. Je zou het kunnen zien als een basis, waar je straks een hoop aan hebt. je ziet op ander sites wel de dansen staan maar er wordt te weinig aandacht besteed aan de grondbeginselen wat je nodig hebt om te kunnen linedansen. Veel plezier op deze site en wij hopen dat je er wat van opsteekt.

Accent

De nadruk leggen op een stap of beweging, de nadruk leggen op een beat van de muziek.

Across
Kruisen van armen of benen, Voeten diagonaal voor of achter de andere zetten.

Across Left
Rechtervoet kruist voor linkervoet.

Across Right
Linkervoet kruist voor rechtervoet.

Add
Toevoegen, bijdoen, optellen.
Advanced
Moeilijkheidsgraad van een dans (gevorderde tot zeer gevorderde dans) of danser.

Alignment
Floor Alignment: Het op een lijn brengen van het lichaam ten opzichte van de line of dance.
Partner Alignment: Het op een lijn brengen van de lichamen tijden een partner dans.

Amalgamations
Een groep van stappen of dans figuren.
And
1) Als twee bewegingen tegelijk uitgevoerd dienen te worden (bijvoorbeeld Stap voor en klap in de handen).
2) Halve of snelle tel (bijvoorbeeld, 1& of &1.
3) Een roep zoals (bijvoorbeeld ready and).
& (Ampersand)
1) Een upbeat dat komt voor of volgt op een hele downbeat, &1 houdt in dat de & voor de hele tel komt en 1& houdt in dat de & na de hele tel komt.
2) Als twee bewegingen tegelijk uitgevoerd dienen te worden (bijvoorbeeld Stap voor en Klap in de handen).
And Step
Soms wordt dit niet omschreven in de stepsheets maar heb je deze tel wel nodig om de dans tot een goed einde te brengen.

Animation
De show of expressie van de danser tijdens de uitvoering van een dans, dit is duidelijk zichtbaar bij wedstrijddansers maar helaas wat minder bij de danser in het algemeen. Laat zien dat je plezier hebt tijdens het dansen, leef je in.
Ankle Rock
Voeten zijn gekruist en zijn gesloten tegen elkaar geplaatst, wanneer je nu je gewicht verplaatst en weer terug brengt krijg je een ankle rock.
Apart
Dit is een beweging waarbij je van je partner afstapt of draait.

Applejacks
Beweging naar rechts.
Tel 1) RV gewicht op de hak draai tegelijk de tenen van RV naar rechts en Linkervoet LV gewicht op bal van de voet draai tegelijk de hak van LV naar rechts.
Tel &) RV draai tenen terug naar center, LV draai hak terug naar center.
Beweging naar links. 
Tel 2) RV gewicht op bal van de voet draai hak naar links, LV gewicht op hak draai tenen naar links
Tel &) RV draai hak terug naar center, LV draai tenen terug naar center.
De volgorde van een applejack is als volgt, 1x beweging naar rechts, 1x beweging naar links, 2x beweging naar rechts, 2x beweging naar links, 1x beweging naar rechts, 2x beweging naar links. (Wordt tegenwoordig ook suïcide genoemd).

Arch
Dit is een danshouding welke bij partner dansen wordt gebruikt, kijk voor een uitgebreide uitleg bij partnerdans posities

Assemble
Danser springt omhoog en land op een voet.
Attitude
Houding op de dansvloer of houding van de danser.

Back
Achter de dansers of naar achteren.
Backward
Achterwaarts.

Back Beat
De ongeaccentueerde tellen in een maat muziek, waarvan er 4 in een vierkwartsmaat zitten. 
Een accent tussen 1-2 en 3-4 dus 1&2, 3&4.

Balance
Lichaamsstabiliteit of in evenwicht.

Balance Step
Een stap in willekeurige richting gevolgd door de andere voet (aansluiten) and hold.
Ball
Het op de bal van de voet steunen (kortstondig) om het gewicht op de andere dragende voet te houden.

Ball Change
Een wisseling van gewicht (kortstondig), van de ene naar de andere voet. Meestal gebruikt bij een kick balt change of een heel touch.

Ballroom
Dit is een danshouding welke bij stijldansen en soms bij partner dansen wordt gebruikt, kijk voor een uitgebreide uitleg bij partnerdans posities.

Banjo
Zie Right Parallel.

Basket
Zie Right Wrap.
Beginner
Moeilijkheidsgraad van een dans (eenvoudige dansen) of een beginnende danser.
Beginner /Intermediate
Moeilijkheidsgraad van een dans (iets minder eenvoudige dansen).

Behind
Een voet gekruist achter de andere (dragende voet).
Bend
Het sterk buigen van de knieën.

Body Alignment
De positie van de voeten ten opzichte van de ruimte (dansvloer), zie ook diversen.

Body Roll
Deze beweging kan zowel voorwaarts, zijwaarts als achterwaarts worden gedaan. Het is een soort van roll beweging waar verschillende delen van je lichaam achtereenvolgens een beweging maken

Body Movement
1) Gebaar- elke beweging die niet afhankelijk is van een steunpunt.
2) Step-gewichtsverplaatsing van de ene op de andere voet.
3) Locomotion-lichaamsbeweging van de ene plaats naar de andere.
4) Jump-beweging zonder steunpunt.
5) Turning-positieverandering in rondgaande beweging.
Boogie
Het omhoog bewegen van de vrije heup in de richting van de dragende voet.

Boogie Roll
1) Gelijkend op Cuban Motion. De pelvis (heuppartij/onderlichaam) voorwaarts bewegen.
2) Een draaiende beweging beginnend in het onderlichaam doorgaand via het middenrif, borst en schouders.

Boogie Move
Beweging waarbij de heupen met een draaiende beweging omhoog worden geduwd, door een been te strekken en de hak van de voet op te tillen.
Boogie Step of Boogie Walk
Loopbeweging waarbij tijdens het lopen de heupen omhoog worden geduwd met een draaiende beweging als bij de boogie move.

Bounce
Je gewicht duidelijk naar een been brengen. Deze beweging wordt meestal in de funky gebruikt.

Bowlegging
Het van buiten naar binnen draaien van de gebogen knie van de vrije voet met de teen aan de vloer.

Box Steps
Een combinatie van zij-sluit en achter of voor, meestal gevolgd door een rusttel.

Bpm
Beats per minute, een maat voor het tempo van de muziek uitgedrukt in muziektellen per minuut.

Break of Bridge
Een tussenstuk in een dans op de dans weer volledig te laten uitkomen op de bijbehorende muziek.

Brush
Een veeg over de vloer met de bal van de voet.

Brush Fan
De voet schuift voorwaarts en waait uit naar opzij (schaats beweging).

Brush Up
Hak 45 graden schuin voor neerzetten, optillen tot kniehoogte, terugzetten en weer aansluiten.

Bump
Een beweging van de heup naar buiten (rechts of links, naar voor of achter) of het tegen elkaar aan bumpen van de heupen tijden een partnerdans.

Bunny Hop
Een klein sprongetje voorwaarts (meestal schuin), waarna met de andere voet naast wordt aangetikt.

Butterfly
Heel split: Gewicht op bal van beide voeten, voeten staan bijeen (gesloten), draai op tenen de druk hakken uiteen op eerste tel en weer terug op de tweede tel.
Toe split: Dezelfde beweging alleen dan gaan de tenen uit elkaar Gewicht op de bal van de voeten en de hakken uitzwaaien (vlinderen)

Buttermilks Buzz
Het op de plaats draaien in derde positie, ook paddleturn of ponyturn genoemd. Uitgevoerd op een gesyncopeerd ritme (1 & 2 & 3 & 4).

Call
1) Het tijdens de dansles vertellen wat de dansers moeten doen of aftellen.
2) Bij square dansen is er een caller die de dansers constant verteld wat ze moeten doen.

Caller
Alleen bij square dansen dit is iemand die de stappen doorgeeft aan de danser.

Camel Step
Hetzelfde als Camel Walk maar dan in 1 tel.

Camel Walk
Voordat je met je gestrekte vrije voet een stap naar voor maakt, maak je met je dragende voet een knee pop.

Canter Rhythm
3/4 tijd van een maat, een ritme verandering waarbij alleen gewicht verplaatst wordt op de 1e en 3e tel.

Cathedral
Zie Left Arch.

CBM
Het draaien van tegenoverliggende heup en schouder naar de richting van het bewegende been, wordt toegepast om alle draaiende bewegingen in te zetten.
CBMP
Een voetpositie die wordt bereikt door het voor of achter het lichaam te kruisen en meteen van beide voeten, zonder het lichaam te draaien.

CCW
Counter Clock Wise; tegen de wijzers van de klok in draaien.
Center
Het zwaartepunt van je lichaam, je borstbeen. Voor een goed evenwicht is n.v.t. het center boven je dragende voet.

Cha Cha
De Cha-Cha of Cha-Cha-Cha is een dans die is ontstaan in Cuba en in het begin van de jaren 50 opdook in de Amerikaanse danszalen als stijldans. In 1953 ontstond de Cha-Cha-Cha doordat het Cubaanse dansorkest ‘America’ uit Havana de Dazon begon te spelen met een extra gesyncopeerde tel, waardoor het klonk als een slow-mambo. Later werd dit verder aangepast tot de huidige dans ontstond: de Cha-Cha-Cha, genoemd naar het geluid dat de zij-sluit-zij-pasjes in het basisfiguur maken op de vloer.
De Cha-Cha-Cha werd eerst ook wel triple-mambo genoemd omdat hij een gesyncopeerd ritme heeft: in plaats van de basispas van de mambo “voor-terug-zij” is er hier een “voor-terug-zij-sluit-zij” ritme waarbij de “zij-sluit-zij” sneller gedanst worden dan de andere passen. De muziek waarop de cha-cha-cha gedanst wordt, heeft een vierkwartsmaat en heeft standaard 32 tot 34 maten per minuut. Veel van de moderne popmuziek is geschikt om een Cha-Cha-Cha op te dansen, wat bijdraagt aan de populariteit van deze dans.
Cha Cha
Dit is een couple dance met als basis telling, 1 2 3 4 & 1.
Cha Cha
Drie pasjes op twee maten (tellen), shuffIe achtige pas waarbij de nakomende voet iets naast de voorgaande voet komt (of bij zijwaartse beweging ernaast). Cha Cha wordt gedanst over de bal van de voet en bestaat uit kleine pasjes.

Cha Cha Swivel
Een soort schaats beweging wat je met je voeten over de grond maakt. Van binnen naar buiten.

Chaine
Een volledige draai waarbij driemaal van gewicht wordt gewisseld terwijl de voeten in eerste positie worden gebracht.

Challenge (a.k.a. Shine)
Partners staan tegenover elkaar, maar hebben elkaar niet vast, er is geen lichaamscontact.

Change Of Weight
Gewichtsverplaatsing van de ene voet op de andere voet.

Charleston
Een stappenpatroon in 4 tellen met kick of hitch als voorbeeld beginnen we 4 tellen.met links;
1) LV stap voor, 
2) RV kick voor of tik voor aan, 
3) RV stap achter, 
4) LV tik achter aan of sluit aan.

Charleston Kick
Dit is een onderdeel van de charleston welke hierboven wordt beschreven.

Charleston Pattern
Een danspatroon dat altijd met links begint, 
1) LV stap voor, 
2) RV kick voor of tik voor aan, 
3) RV stap achter, 
4) LV tik achter aan of sluit aan.

Chase
Een figuur waarbij een persoon de ander achtervolgt.

Chassé
Een patroon van drie gesyncopeerde passen (in twee tellen) waarbij de vrije voet aansluit in eerste positie en de andere voet verplaats wordt, eigenlijk hetzelfde als een shuffIe.
Chasse
Hetzelfde als een shuffIe.

Choreographer
Iemand die een dans schrijft of een danspatroon samenstelt (voor wedstrijddansen, teams).

Choreography
Een omschrijving van stappen, bewegingspatroon.

Chug
Het afzetten van de vrije voet, draaien op de dragende voet (zonder draai gelijk aan scoot).

Clockwise
Met de wijzers van de klok mee draaien.

Close
Het samenbrengen van de voeten (naast elkaar) waarbij we met dezelfde voet weer verder gaan. Het lichaamsgewicht wordt dus niet verplaatst.

Closed
Partners staan met het gezicht naar elkaar toe en een klein stukje van elkaar af. De man houdt de rechterhand van de dame in zijn linkerhand op schouderhoogte.
De man heeft zijn rechterhand op het linker schouderblad van de dame. De vingers en duim tegen elkaar (vingers niet openstaand).
De dame heeft haar linkerhand op de rechter bovenarm of net achter de rechterschouder van de man, en de duim en vingers tegen elkaar (vingers niet openstaand).

Coaster Cross
Kan met beide voeten beginnen als voorbeeld RV:
1) RV stap achter,
2) LV sluit aan, 
3) RV stap gekruist voor LV.

Coaster Step
Kan met beide voeten beginnen en kan naar voor en achter als voorbeeld RV:
1) RV stap achter,
2) LV sluit aan,
3) RV stap voor.

Conga Turn
Kan met beide voeten als voorbeeld LV:
1) LV 1/2 draai linksom, 
2) RV 1/2 draai linksom, 
3) LV sluit aan, 
4) RV stap op de plaats.

Continuity
Continuïteit, het vermogen tot het samenvoegen/versmelten van diverse patronen of groepen van patronen in een doorgaande vloeiende beweging.

Contra Body Movement
Het draaien van tegenoverliggende heup en schouder naar de richting van het bewegende been, wordt toegepast om alle draaiende bewegingen in te zetten.

Contra Body Movement Position
Een voetpositie die wordt bereikt door het voor of achter het lichaam te kruisen en meteen van beide voeten te verwisselen, zonder het lichaam te draaien.

Contra Swivel
1) RV gewicht op bal van de voet, draai hak naar rechts. LV gewicht op hak 4 tellen draai tegelijk tenen naar links,
2) Draai beide voeten terug naar center,
3) RV gewicht op hak, draai tenen naar rechts, LV gewicht op bal van de voet, draai hak naar links,
4) Draai beide voeten terug naar center.

Conversation
Zie Promenade.

Corte
Een lichte buiging van knie of knieën.

Count
Het tellen van de beats.

Counter Clockwise
Tegen de wijzers van de klok in draaien.

Country Western Closed
Partners staan met het gezicht naar elkaar toe. Ze staan wat verder van elkaar dan in de

Closed Position.
De heer doudt de rechterhand van de dame in zijn linkerhand op schouderhoogte.
De rechterhand of pols van de heer rust op de linkerschouder of het schouderblad van de dame.
De linkerhand van de dame rust op de rechter bovenarm van de heer of net achter zijn rechterschouder, met de duim en vingers tegen elkaar (vingers niet openstaand).

Closed Cradle
Zie Right Wrap.

Cross
De ene voet kruist over /achter de andere voet.

Cross Back
Zie Right Reverse Cross Hand.

Cross Ball Change
Danspatroon, een shuffIe achtige stap die met een kruispas achter begint. De naam is onttrokken aan de waggelende gang van een zojuist aan land gekomen zeeman, alsof hij dronken is. Dit wordt meestal achterwaarts gedaan maar kan ook voorwaarts.

Cross ShuffIe
Kan met beide voeten beginnen als voorbeeld RV:
1) RV kruis voor (over) LV,
2) LV stap links opzij,
3) RV kruis voor (over) LV.

Cuban Motion
Heupbewegingen verkregen door het gebruik van de binnenzijde van de bal van de voet gedurende een gewichtswisseling.

Cuddle
Zie Right Wrap.

Cup And Pin
Het met de teen gekruist achter de andere voet tikken of zetten. Tegelijkertijd de dragende knie buigen.

Curtesy
Het met de teen gekruist achter de andere voet tikken of zetten. Tegelijkertijd de dragende knie buigen.

C/W
Country & Western.

CAW
Country & Western.

CW
Clock Wise: met de wijzers van de klok mee draaien.

CCW
Counter Clock Wise: tegen de wijzers van de klok in.

C/W Open Position
Country & Western Open Position.

Dancing Skaters
Zie Right Skaters.

Dansvloer Etiquette
Dit is een reglement waar iedere danser en bezoeker zich aan dient te houden.

Degree Of Difficulty
Nivo van een dans of een aantal stappen.

Develope
De niet dragende voet langs het dragende been naar boven bewegen tot kniehoogte om dan te openen voor een beweging voor, zij of achterwaarts. Schuin naar voor, achter, links of rechts bewegen.

Diagonal Diamond
Een vier tellen durende beweging bestaande uit een kruis achter zij en kruis pas. Het is ook een leeftijdscatagorie in het wedstrijddansen.

Dig
Het in de grond proberen te duwen van de bal van de voet, dit kan met eventuele draaien van voet/bal.

Difficulty Level
Moeilijkheidsgraad.

Dip
Een lichte buiging van knie of knieën.

Direction
Een aanijzing in patroon of richting, voorwaarts, achterwaarts of zijwaarts.

Disco
Disco is een muziekgenre dat zijn oorsprong vindt in de discotheken. In het algemeen verwijst de term naar een specifieke muziekstijl die invloeden heeft uit de funk-, soul- en salsamuziek.

Double
Dubbel.

Double Electric Kicks
Een hip hop beweging uitgevoerd met passen en gewichtswisselingen. Dit gaat 2x zo snel als de Electric Kick.
1) Stap RV achter en til RV op,
&) Stap LV voor en til RV op, 
2) Stap RV voor en til LV op,
&) Stap LV achter en til RV op, 
3) Stap RV achter en til LV op,
&) Stap LV voor en til RV op,
4) Stap RV voor en til LV op.

Double Fan
Zie Split.

Double Reverse
Dit is een danshouding welke bij partner dansen wordt gebruikt, kijk voor een uitgebreide uitleg bij partnerdans posities.

Double Step
Een beweging van drie schuifpasjes in twee tellen, voor, zij of achterwaarts eventueel met draai waarbij de voeten elkaar volgen.

DoubleTime
Dubbele tijd.

Downbeat
De ongeaccentueerde tellen in een maat muziek, waarvan er 4 in een vierkwartsmaat zitten. 
Een accent tussen 1-2 en 3-4 dus 1&2, 3&4.

Drag
Een grote stap opzij gevolgd door het bijslepen vande andere voet.

Draw
Gelijk aan drag met als uitzondering dat men met de vrije teen langs de vloer sleept (tekenen).

Dwight Steps
Als voorbeeld beginnen we met links maar kan ook met rechts beginnen: 
1) LV draai tenen naar rechts, RV zet hak naast LV. 
2) LV draai hak naar rechts, RV tik teen naast LV.

East Coast Rhythm
Couple dance met als basis, 1A23&45 6. Deze stijl wordt ook ‘Lilt’ genoemd. Bounchen, maar dan in een snellere vorm. De pasjes worden ook klein genomen.

Electric Kick
Een hip hop beweging uitgevoerd met passen en gewichtswisselingen. Bij hip hop de voeten telkens optillen. 
1) RVStap achter,
2) LV gewicht terug,
3) RVStap voor,
4) LV gewicht terug .
Elvis Knees
De knie wordt gebogen waarbij de teen aan de vloer blijft en dan voor de andere knie gedraaid.

Elvis Walk
Dezelfde beweging als Elvis Knees, alleen wordt nu de teen naar voor geplaatst Elke beweging duurt hierbij twee tellen.

Extended Fifth
Dit is dezelfde positie als Fifth, met uitzondering dat de rechtervoet ruim 20/25 cm vóór de linkervoet staat.

Extended Third
Dit is eigenlijk dezelfde positie als third, met als uitzondering dat de rechtervoet niet met de hak tegen de hiel aanstaat, maar een stuk er vanaf.

Fall Rise &. Fall
Omhoog komen op de bal van de voeten, de enkels buigen en de ruggengraat strekken, dan de hakken laten zakken.

Fall A Way
Dit is een danshouding welke bij Partner Dansen wordt gebruikt.
Hetzelfde begin als de Open promenade Position.
Beide partners stappen met de buitenste voet naar achteren. Hierdoor hangen ze een beetje naar achteren.

Fan
Een cirkelvormige beweging van teen of hak wan de vrije voet, in twee tellen.

Fan Brush
Schaats, kruis over de dragende voet en veeg over de vloer breng de voet daarna rond terug naar schuin voor (opzij) en zet dit neer.

Fan Kick
Een hoge kick met gestrekt dragend been, waarbij het uitgestrekte been een rondzwaaiende beweging maakt.

Fast Heel Split
Het snel uit elkaar bewegen van de hakken en daarna weer terug plaatsen naar begin positie bv. &1.

Fast Toe Split
Het snel uit elkaar bewegen van de tenen en daarna weer terug plaatsen naar begin positie bv. &1.

Figure
Een voorgeschreven figuur, stappenpatroon of ritmepatroon. Een combinatie van toegespitste ritmepatronen, voetzettingen en richtingsafhankelijke bewegingen.

Figure Fore (Four)
Het vrije been beweegt als een pendel voor het dragende been, dan tot kniehoogte aan de andere zijde van dat dragende been met de teen naar beneden gericht.

Fifth
Rechtervoet staat diagonaal achter linkervoet, rechterteen zit precies achter de linkerhak.
Dit wordt gebruikt in Toe Crosses, Toe taps, Cross Steps, Vines en Rock Steps.

First
Voeten naast elkaar, tenen naar voor en een klein beetje uit elkaar geplaatst. Dit wordt ook wel Home of Center genoemd.

Flea Hop
Een skip of scoot zijwaarts in de richting van het niet dragende been, terwijl de heup omhoog beweegt.

Flex
Het licht buigen van de knie, ontspannen.

Flick
Het optillen van de voet door het buigen van de knie. Een scherpe snelle kick achterwaarts met uitgestrekte teen en gebogen knie.

Foot Position
De posities van de voeten.

Footwork
Voetenwerk dit spreekt voor zich.

Forward
Richting of gebied voor de danser.

Fourth
Dit is een gewone looppas. Voorwaarts of achterwaarts zijn beiden mogelijk.

Frame
Danshouding ten behoeve van het handhaven van balans en voorkomen.

Free
Zelfstandig draaien zonder contact van het lichaam (partner of coupledans).

Freeze
Een stop zonder beweging, een tel lang net als een hold.

Front Side
Het gebied tussen, voor en naast de danser.

Gallop
Een patroon van drie of meer gesyncopeerde zijwaartse passen, waarbij de vrije voet aansluit en de andere voet verplaatst wordt.

Gold
Dit is een leeftijdscategorie in het wedstrijddansen.

Grapevine
Een aantal doorlopende stappen opzij met kruispassen, een afkorting voor grapevine is vine.
De grapevine is een beweging in drie tellen naar (als voorbeeld) rechts: 
1) RV stap rechts opzij,
2) LV kruis achter rechts,
3) RV stap rechts opzij. 
De vierde tel kan van alles zijn, als voorbeeld een scuff, brush close of een kick.

Hammer
Zie Right Hammerlock.

Hammerlock
Zie Right hammerlock.

Heel Ball Change
Het met de hak aanraken van de vloer;
1) van de hand, refereert aan de heer’s leidende hand,
2) van de voet, refereert aan de vloerrakende voet.

Heel Bounces
Meestal op de tellen 1& of &1 dus in 2 snelle bewegingen de hakken van de grond en terug plaatsen.

Heel Clicks
Klik beide hakken tegen elkaar aan.

Heel Fan
Beide voeten naast elkaar terwijl een hak naar buiten draait.

Heel Fans
Voeten staan naast elkaar, een voet draait tenen naar buiten en weer terug.

Heel Grind
Plaats gewicht op de hak en draai de tenen van binnen naar buiten.
Heel Grind Left
Plaats gewicht op L.hak en draai tenen van rechts naar links, daarna gewicht terug op RV.
Heel Grind Right
Plaats gewicht op R.hak en draai tenen van links naar rechts, daarna gewicht terug op LV.

Heel Jack
Hip Hop achtige beweging welke zowel links als rechts kan worden uitgevoerd.

Heel Lift
Het optillen van een of twee hakken tegelijk waarbij de tenen blijven staan en weer laten zakken.

Heel Raises
Het liften van de hakken.
Heel Splits
Heel split; Gewicht op bal van beide voeten, voeten staan bijeen (gesloten), draai op tenen de druk hakken uiteen op eerste tel en weer terug op de tweede tel.
Toe split; Dezelfde beweging alleen dan gaan de tenen uit elkaar.

Heel Shift
Als Swivel doch altijd op twee voeten.

Heel Spread
Beide hakken uit elkaar.

Heel Stand
Het op de hak(ken) staan met de tenen omhoog, meestal beurtelings naar voren uitgevoerd in 2 tellen.

Heel Stomp
Het optillen van een of twee hakken tegelijk waarbij de tenen blijven staan en weer laten zakken.

Heel Switches
Het wisselen van de hakken. Dus als volgt we staan bv. op de linkervoet met de rechter hak voor (tel 1) op de & tel sluiten we de rechtervoet aan, op tel 2 zetten we de linkerhak voor neer.

Heel Touch
De hak van de vrije voet tikt heel licht (niet hoorbaar) de vloer aan, zonder gewichtswisseling.

Hike
Met nadruk de heupen voor, zij of achterwaarts bewegen.

Hip Bump
Beweeg heupen stotend naar buiten.

Hip Lift
Vanuit de eerste positie een been strekken en de heup naar boven bewegen, de voeten blijven op de plaats. Hak mag omhoog.
Hip Lift A Point To The Side
Hetzelfde als een hip lift maar strek hierbij het been naar opzij en tik aan.

Hip Roll
Een vloeiende beweging, draai met je heupen een grote cirkel dit kan zowel rechts als linksom.

Hitch
Een beweging waarbij de knie omhoog wordt bewogen.

Hitch Hike
Beweging van het bovenlichaam, achterwaarts stappend wijst de duim naar achter over de schouder.

Hitch Kick
Kan met beide voeten beginnen als voorbeeld RV:
1) RV zet hak voor neer,
&) RV sluit terug aan gewicht op rechts,
2) LV gewicht terugbrengen op links.

Hold
Pauze tel, wacht of rust.

Home
Beginpositie of uitgangspunt.

Hook
Zie Right Arch.

Hook
De vrije voet (waarop dus geen gewicht rust) beweegt als een soort pendel voor of achter de andere voet, waarbij deze de grond niet raakt.
Hook Combination
Is een patroon van 4 tellen.
1) tik met hak voor,
2) kruis met voet voor andere been,
3) tik met hak voor, 
4) sluit weer aan.

Hop
Een sprong op de plaats waarbij je op dezelfde voet weer neerkomt.

Hop Change
Vanaf de ene voet via een sprongetje overspringen naar de andere voet.

Huppel
Een sprongetje met opgetrokken knie.

ILOD
Inside Line Of Dance.
Dit is voor partner dancers in een cirkel tegen de klok in en dan naar het midden van de vloer gedraaid.

In Place
Gewicht verplaatsen zonder de voeten te verplaatsen

Indian Position
Wordt gebruikt bij Partner Dances. Hierbij staat de heer recht achter de dame. Beide arme van de heer naast de schouders van de dame, waarbij de armen enigszins naar voren worden gehouden, of de beide armen heer, zachtjes op de schouders van de dame rusten (niet hangen).

Inside
Een draai naar links voor de dame of rechts voor de heer, (partner of couple dans).

Inside Line Of Dance (ILOD)
Dit is voor partner dancers in een cirkel tegen de klok in en dan naar het midden van de vloer gedraaid.

Isolation
Het onafhankelijk bewegen van je onder en bovenlichaam.

Isolation Jazz Box
Beweging van een lichaamsdeel onafhankelijk van de rest van het lichaam, verschillend. Danspatroon met drie, vier of vijf gewichtswisselingen. Bij meer dan drie passen moet er een pas voorwaarts zijn. Als voor beeld beginnen we met LV:
1) LV kruis over RV,
2) RV stap achter,
3) LV sluit aan (of stap opzij),
4) De volgende pas moet voorwaarts zijn.

Jazz Box
Een danspatroon bestaand uit 4 tellen van de muziek. Het patroon kan beginnen met een stap of een stap gekruist voor (over). Ook is het mogelijk dat er een 1/4 draai inzit. Als voorbeeld beginnen we met RV; 
1) RV stap gekruist over links,
2) LV stap naar achter,
3) RV Stap rechts opzij (of draai 1/4 rechtsom),
4) dit kan van alles zijn een touch, hitch, close, scuff of brush.

Jazz Square
Een danspatroon bestaand uit 4 tellen van de muziek. Het patroon kan beginnen met een stap of een stap gekruist voor (over). Ook is het mogelijk dat er een 1/4 draai inzit. Als voorbeeld beginnen we met RV;
1) RV stap gekruist over links,
2) LV stap naar achter,
3) RV Stap rechts opzij (of draai 1/4 rechtsom),
4) dit kan van alles zijn een touch, hitch, close, scuff of brush.

Jody
Zie Right Side By Side en Left Side By Side.

Jump
Een sprong op twee voeten naar voor, opzij of achter.

Jumping Jack
Het opspringen met twee voeten en gespreid neerkomen, dan weer opspringen en gesloten of gekruist neerkomen. Het zijn dus altijd twee sprongen of vier tellen.

Kick
Het buigen van het vrije been en daarop volgend schuin voor naar beneden bewegen met de hak net niet op de vloeren het been niet geheel gestrekt.

Kick Ball Change
Kan met beide voeten beginnen als voorbeeld beginnen we met RV;
1) RV Kick naar voor,
2) RV sluit terug aan gewicht op RV,
3) LV gewicht naar LV verplaatsen.

Kick Turn
Stap naar voor, knie optillen, kwartslag draaien en tegelijk een kick naar voor.

Knee Dip
Beide voeten naast elkaar, beide knieën buigen en weer rechtop staan.

Knee Pop
Het optillen van een of twee hakken tegelijk waarbij de tenen blijven staan en weer laten zakken.

La Varsouvienne
Dit is een danshouding welke bij partner dansen wordt gebruikt. Zie Right Side By Side en Left Side By Side.

LV
Linkervoet

Lead
Het aangeven van het begin van een patroon of beweging door een beweging van schouder, lichaam of druk van de hand.

Leap
Een gewichtswisseling door het springen van de ene op de andere voet d.m.v. het afzetten met de ene voet en het neerkomen op de teen van de andere voet. (Met de hak en gebogen knie de schok opvangen).

Left
Links, geeft aan welke voet, hand, heup, schouder of richting bedoeld wordt.

Left Arch
Hetzelfde als Right Arch, maar dan in spiegelbeeld.

Left Bow
Hetzelfde als Right Bow, maar dan in spiegelbeeld.

Left Cross Hand
Hetzelfde als de Right Cross Hand met als enige verschil dat de rechterarm van de dame in dit geval over de arm van de heer gaat.

Left Hammerlock
Hetzelfde als de Right Hammerlock, maar dan in spiegelbeeld.

Left Open Promenade
Hetzelfde als de Right Open Promenade, met als uitzondering dat de dame aan de linkerkant van de heer staat en dus ook de andere hand vast heeft.

Left Parallel
Dit is in principe dezelfde houding als de Closed Position.
Het enige verschil is dat de dame aan de linkerkant van de heer staat. Haar linkervoet staat voor de linkervoet van de heer. De dame staat niet langs de heer maar schuin voor hem.
Left Reverse Cross Hand
Dit is hetzelfde als de Right Side By Side Position, met als uitzondering het vasthouden van de rechterarm van de dame en de heer. De rechterhand van de heer rust op de rechterheup van de dame en de rechterhand van de dame rust weer op de rechterhand van de heer.

Left Side
Zie Left Parallel.

Left Side By Side
Hetzelfde als de Right Side By Side Position, maar dan in spiegelbeeld.

Left Skaters
Hetzelfde als Right Skaters, maar dan in spiegelbeeld.

Left Wrap
Hetzelfde als de Right Wrap, maar dan in spiegelbeeld.

Les Etiquette
Dit is een reglement waar iedere danser en bezoeker zich aan dient te houden.

Lift
Heel Lift. Til hak op (teen blijft staan) en zet neer.

Lilt
Rhythm. Een beweging die neerwaarts gaat en weer omhoog tot de natuurlijke stand. Een gebruikelijke beweging bij Polka en East Coast Swing. Bounche beweging.

Lindy Hop
Een combinatie van syncopated side steps met een rock step (meestal achter rocken).

Line Dance Cha Cha
1) rockstep voor met LV,
2) gewicht terug op RV,
3) LV stap naar achter,
&) RV sluit aan,
4) LV stap naar achter.

Line Of Dance
LOD

Lock
Voeten tegen elkaar zetten en naar links of rechts kantelen.

Locked First
Rechtervoet staat gekruist achter linkervoet, staat direct naast linkervoet.

Locked Second
Rechtervoet is gekruist achter linkervoet. De voeten staan 20/25 cm uit elkaar.

LOD
Dit is voor partner dancers in een cirkel tegen de klok in en dan naar de dansrichting toe.

Louie Louie
Met op schouderbreedte geplaatste voeten op de tenen draaiend de hakken naar elkaar toe bewegen (knieën licht buigen).

Lunge
Een gewichtswisseling naar een gebogen been, waarbij het andere been gestrekt is.

Mambo
De Mambo is een Cubaanse dans en muziekvorm. De dans behoort tot de Latijns-Amerikaanse dansen en is ontwikkeld in Cuba met als verre voorouder de oorspronkelijke Rumba. De naam komt van een gelijknamig muziekstuk gecomponeerd door Orestes en Cachao Lopez, rond 1938, en is tevens de naam van een Haïtische Voodoo priesteres. Het muziekstuk was een danzon waarin verscheidene ritmes uit Afrikaanse volksdansen werden gecombineerd.
De dans is ritmisch gelijk aan de langzamere Bolero, maar heeft complexere danspatronen. De dans is eind jaren ’80 even heel populair geweest dankzij de film Dirty Dancing, waarin Patrick Swayze deze dans op romantische wijze aan Jennifer Grey leert.

Maneuverability
Het vermogen om gladjes en gracieus te bewegen tussen twee danspatronen.

Mark Time
Tweemaal op de plaats stappen met wisselende voet.

Mashed Potatoes
Draai allebei je hakken naar buiten het gewicht blijft op de bal van de LV, RV komt vrij van de grond zet deze in derde positie en draai beide hakken naar binnen. Ga verder met de hakken uit elkaar gewicht komt op de bal van de RV, LV komt vrij van de grond zet deze in derde positie en draai beide hakken naar binnen. Gewicht blijft op de bal van de voeten hakken blijven vrij.
Deze beweging kan ook naar voor gedaan worden.

Measure
Een groep maten in de muziek bijvoorbeeld hele vierkwartsmaat.

Military Turn
Kan met beide voeten beginnen, meestal 1/2 draai maar kan ook 1/4 draai.
Als voorbeeld beginnen we met RV:
1) RV stap naar voor,
2) draai met beide voeten tegelijk 1/2 linksom gewicht eindigt op LV.

Montana Kicks
Een stappenpatroon in 4 tellen met kick of hitch als voorbeeld beginnen we met links:
1) LV stap voor,
2) RV kick voor of tik voor aan,
3) RV stap achter,
4) LV tik achter aan of sluit aan.

Movement
Het veranderen van lichaamspositie.

OLOD
Outside Line Of Dance.
Dit is voor partner dancers in een cirkel tegen de klok in en dan naar debuitenkant van de vloer gedraaid.

One Step
Een dans waarbij op elke tel van de muziek een pas gezet wordt.

Paddle Turn
Een hele draai op de plaats in halve tellen waarbij de ene voet op de plaats blijft en steeds 1/3 draai maakt, terwijl de andere voet steeds verstapt en de draai inzet.

Paso Doble
De Paso Doble is een dansstijl die rond 1920 is ontstaan en stamt oorspronkelijk af uit Frankrijk. Later is deze dans verder uitgewerkt in Spanje.
De Paso Doble is de enige “Latijns-Amerikaanse” stijldans die uit Europa afkomstig is. De man speelt de rol van stierenvechter of “Matador” en de dame is de “El Capa” (rode lap) die de stier moet opjagen. De man “zwiert” de dame rond alsof zij die rode lap was. Paso Doble betekent letterlijk ‘dubbele pas’. Oorspronkelijk was de Paso Doble echter een “social-dance” waarin vooral gewoon gestapt werd. De typische Spaanse matador-houdingen zijn latere ontwikkelingen. De passen van de Paso Doble zijn hoofdzakelijk afgeleid uit de Flamenco. De Paso Doble is de enige latin-stijldans waar de man de hoofdrol speelt en blikvanger is. Oorspronkelijk is de Paso Doble een Standaard of Ballroom dans, maar later is het een Latijns Amerikaanse dans geworden.

Passe
Het optrekken van de teen van het vrije been tot de knie van het dragende been.

Pelvic Thrust
Het bewegen van de heupen naar voor (bekken kantelen) kan ook naar achter worden gedaan.

Pigeon Toe Movement
Een zijwaartse beweging waarbij de tenen worden samengebracht terwijl de hakken gespreid blijven, waarna de hakken worden samengebracht terwijl de tenen gespreid blijven. Dit lijkt enigzins op de applejack.

Pivot
Kan met beide voeten beginnen, meestal 1/2 draai maar kan ook 1/4 draai. Als voorbeeld beginnen we met RV:
1) RV stap naar voor
2) beide voeten tegelijk draai 1/2 linksom gewicht eindigt op LV.

Pivot of Traveling Pivot Point
Een voorwaartse loopbeweging waarbij een 1/2 of hele draai wordt gemaakt.

Points In Four Directions
Het wijzen van de vrije voet, voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts of kruislings. Dus rechts opzij, links opzij, voor en achter.

Popcorn
Het rollen van de knie in een halve cirkel terwijl de bal van de voet blijft staan (de hand aan dezelfde zijde ligt op binnenkant en duwt de knie om).
Popcorn Left: Rol de L.knie met een halve cirkel naar links met de bal van de linkervoet op de vloer terug naar uitgangspunt.
Popcorn Right: Rol de R.knie met een halve cirkel naar rechts met de bal van de rechtervoet op de vloer terug naar uitgangspunt.

Polka
Een polka is een in West-Europa veel voorkomende dans voor paren, meestal in de maatsoort 6/8. De oorsprong van de naam van deze danssoort – de naam zegt het al – moet gezocht worden in de Poolse muziek. De basispas van een polka lijkt veel op huppelen, iets dat de 6/8 maatsoort ondersteunt. De partners draaien aan het einde van iedere maat een halve slag om elkaar hen. Een langzamer polka (glijpolka) wordt meestal niet in 6/8 maar in 2/4 gespeeld.

Polka
Rhythm. Dit is een Couple dance met als basis, 1&2 3&4 5&6 7&8. De Polka wordt ook ‘Lilt’ genoemd. Bounchen. De pasjes worden ook klein genomen.

Polka Step
Dit lijkt op een shuffIe maar met beide voeten van de vloer met meer bounce en levendiger.

Promenade
Een beweging van drie schuifpasjes in twee tellen, voor, zij of achterwaarts eventueel met draai waarbij de voeten elkaar volgen.

Promenade
Vanuit de Closed Position stappen de heer en de dame in the Third Position. Beiden kijken nu ook niet meer naar elkaar maar in de richting waarin gedanst wordt.

Position
Met een van beide voeten zonder het lichaam te draaien, vaak samengaand met Contra Body Movement.

Posture
Stijl: de heupen worden onder de romp gebracht.
Ritmisch: de heupen zijn vrij en los.

Prep
Dit is een partnerdans term.

Pretzel
Zie Right Hammerlock.

Push Step
Een step ball change in willekeurige richting (dus niet op de plaats).

Quick
Een beweging op pas op een tel van de muziek.

RV
Rechtervoet

Resistance Reverse Line Of Dance
RLOD
Dit is voor partner dancers in een cirkel tegen de klok in en dan tegen de dansrichting in gedraaid.

Reverse Promenade
Dit is een danshouding welke bij Partner Dansen wordt gebruikt.
Hetzelfde als in de Promenade. Met als uitzondering dat de heupen (heer rechterheup en dame linkerheup) dicht tegen elkaar aan komen. De andere heup wordt naar buiten gedraaid zodat er een “V” gevormd wordt. De voeten zijn normaal gesproken dezelfde kant ingedraaid als het lichaam.

Reverse Line Of Dance
RLOD
Dit is voor partner dancers in een cirkel tegen de klok in en dan tegen de dansrichting in gedraaid.

Rhythm
Muziek: een herhaald geluidspatroon ontstaan door het spelen van noten met hun accenten die samen de basis puls van de compositie vormen. 
Dance: in golven herhaald stappenpatroon door een danser gecreëerd bij het uitvoeren van een bepaalde dans.

Rhythm Break
Het uit het natuurlijke ritme van het patroon treden.

Rhythm Dance
Dansen uitgevoerd met behulp van ritme, houding en beweging. Uitgevoerd in 3e en 5e positie, gebruikmakend van de binnenzijde van de bal van de voet.

Right
Rechts

Right Arch
Partners kijken beiden in een andere richting. De rechterschouder van de heer staat tegen de rechterschouder van de dame. Beide ellebogen worden op heuphoogte in elkaar gehaakt terwijl de handen rusten op heuphoogte. De linkerarm van de heer wordt recht omhoog gehouden en de onderarm wordt horizontaal gebogen over het hoofd. De linkerarm van de dame wordt hetzelfde gehouden als van de heer. Linkerhanden pakken elkaar vast tussen beide partners op hoofdhoogte.

Right Bow
Partners kijken beiden naar een andere richting. Rechterschouder van de heer staat op dezelfde lijn als de rechterschouder van de dame. Ze staan niet tegen elkaar aan. De rechterarm van de heer rust op de rechtershouder, of achter het hoofd, van de dame (linkerhand van de dame wordt vast gehouden). Linkerhand dame wordt achter het hoofd omhoog gehouden en pakt de rechterhand van de heer vast. De rechterarm van de dame rust op de rechterschouder of achter het hoofd van de hoofd {linkerhand van de heer wordt vastgehouden.

Right Cross Hand
Partners staan naast elkaar en kijken in dezelfde richting. Rechterarm heer wordt schuin voor het lichaam van de dame gehouden. De rechterarm van de dame wordt ook voor het lichaam gehouden (pak de handen vast). Linkerarm heer wordt voor het lichaam van de heer gehouden.. De linkerarm van de dame wordt onder de rechterarm van de heer door voor het lichaam van de heer gehouden (pak handen vast). Dit alles op heuphoogte.

Right Hammerlock
Partners kijken beiden een andere richting in. De man in Line Of Dance, de dame Out Line Of Dance (kan ook andersom zijn). Rechterschouder van de heer staat tegen rechterschouder van de dame.de rechterarm van de heer wordt schun naar voor (omlaag) gehouden onder de rechterarm van de dame (linkerhand dame wordt vastgehouden). De linkerhand van de dame wordt achter haar rug gehouden (de rechterhand van de heer wordt vast gepakt). De linkerhand van de heer wordt op heuphoogte voor zich gehouden en houdt de rechterhand van de dame vast. De rechterarm van de dame wordt rechts opzij voor het lichaam van de man op heuphoogte gehouden en houdt de linkerhand van de heer vast.

Right Open Promenade
Vanuit de Promenade Position kijken beiden in de Line Of Dance. De dame staat rechts van de heer.
De heer heeft met zijn linkerhand de rechterhand van de dame vast.

Right Parallel
Dit is in principe hetzelfde als de Closed.
Het enige verschil is dat de dame aan de rechterkant van de heer staat. Haar rechtervoet staat voor de rechtervoet van de heer.
De dame staat niet langs de heer maar schuin voor hem.

Right Reverse Cross Hand
Partners staan naast elkaar en kijken beiden dezelfde richting op. Rechterarm heer wordt achter het lichaam van de dame vastgepakt door de rechterhand van de dame. Die dus haar rechterarm ook achter het lichaam houdt. De linkerarm van de heer wordt achter het lichaam van de heer vastgepakt door de linkerarm van de dame, die dus ook achter het lichaam van de heer wordt gehouden.

Right Side
Zie Right Parallel.

Right Side By Side
Beide partners kijken in de Line Of Dance. De dame staat aan de rechterkant van de heer. Het is ook mogelijk dat de dame een beetje voor de heer staat. De rechterhand van de heer heeft de rechterhand van de dame vast, waarbij de rechterarm van de heer op het schouderblad van de dame mag rusten (niet hangen). De linkerhand van de heer heeft de linkerhand van de dame vast, voor het lichaam van de heer. Beide ellebogen moeten op dezelfde hoogte gehouden worden.

Right Skaters
Dit is hetzelfde als de Right Side By Side Position, met als uitzondering het vasthouden van de rechterarmen van de dame en de heer. De rechterhand van de heer rust op de rechterheup van de dame. De rechterhand van de dame rust op de rechterhand van de heer.

Right Wrap
Partners kijken in Line Of Dance. De dame staat een klein stukje voor de heer en aan zijn linkerzijde. Haar linkervoet staat voor zijn rechtervoet.
De rechterhand van de heer ligt op de rechterheup van de dame en heeft de linkerhand van de heer vast.
De linkerhand van de heer heeft de rechterhand van de dame op heuphoogte vast.

Ripple
Een golf achtige beweging die in een deel van het lichaam begint en eindigt en een ander deel van het lichaam.

Rise And Fall
Omhoog komen op de bal van de voeten, de enkels buigen en de ruggengraat strekken, dan de hakken laten zakken.

Rock
Dit kan met rechts of links beginnen en zowel naar voor, achter, zij of gekruist gedaan worden, als voorbeeld RV naar voor:
1) RV stap naar voor (gewicht op rechts), 
2) Gewicht terug brengen naar LV.

Rock Step
Dit kan met rechts of links beginnen en zowel naar voor, achter, zij of gekruist gedaan worden de vrije voet houdt wel contact met de vloer, als voorbeeld RV naar voor.
1) RV stap naar voor (gewicht op rechts),
2) Gewicht terug brengen naar LV.

Rocking Chair
Een hip hop beweging uitgevoerd met passen en gewichtswisselingen;
1) Stap rechts achter,
2) gewicht terug op LV,
3) Stap voor, 
4) Gewicht terug op LV.
Bij hip op de voeten telkens optillen.

Roll
Het aangeduide lichaamsdeel cirkelt links of rechtsom (body roll). Het draaien van het gehele lichaam in een bepaalde richting, dit kan in diverse dimensies worden uitgevoerd.

Rond De Jampe
Ronde. Het niet dragende been beweegt zich met gestrekte knie naar een andere positie met een cirkelende beweging. Het bewegende been komt hierbij nimmer boven kniehoogte.

Round Dance
Hierbij wordt verwezen naar partner dansen, dit is in een cirkel met of tegen de wijzers van de klok in.

Routine
Een tussenstuk in de muziek waarop vaak een ander patroon van een dans wordt gedanst, laat bijvoorbeeld een stukje van de dans weg of voeg juist een stuk toe.

Romp
Hip hop achtige beweging die zowel links als rechts uitgevoerd kan worden.
Als voorbeeld RV:
&) RV stap schuin rechts achter,
1) LV tik hak schuin links voor,
&) LV zet terug,
2) RV tik (of sluit) naast LV.

Room Alignment
Voor Partner Dans: Facing LOD, Backing LOD, Facing Wall, Facing Center, Facing diagonal LOD, Facing diagonal to center, Facing to wall against LOD, Facing to center against LOD.
Voor Line Dans: Forward, Backward, Facing wall, Facing center, Side left, Side right, Diagonal left backward, Diagonal right backward

Rumba
Rumba is een muziek-en dansvorm die zijn oorsprong kent in Afrika. Het is een seculiere aangelegenheid met een spontaan karakter. Het woord zelf komt uit Spanje en betekent letterlijk ‘feest’. Een zanger doet zijn verhaal, enkel begeleid door percussie (enkele trommels en een houten blokje). Omstaanders dansen, zingen en klappen mee. Door de slavenhandel is deze manier van (straat-)muziek maken naar het Amerikaanse continent gebracht. Op het eiland Cuba is het genre verder ontwikkeld en heeft het zijn stempel gedrukt op de populaire muziek. De dansmuziek uit de ballrooms van de jaren 1930 heeft zelfs de naam rhumba gekregen. Ook bestaat er een Spaanse rumba en een (weergekeerde) Afrikaanse rumba, beide geïnspireerd op die Cubaanse populaire muziek (son en salsa).

Run
Een beweging die wordt gedaan op een tel van de muziek.

Running Man
Een beweging voor hip hop achtige dansen en kan met beide voeten beginnen als voorbeeld RV;
1) RV stap voor
&) hop RV terug, Lknie omhoog
2) LV stap terug
&) hop LV terug, Rknie omhoog
3) RV stap voor
&) hop RV terug, Lknie omhoog
4) LV stap voor.

Sailor Shuffle
Een shuffIe-achtige stap die met een kruispas achter begint. De naam is ontrokken aan de waggelende gang van een zojuist aan land gekomen zeeman. Meestal achterwaarts maar kan ook voorwaarts.

Sailor Step
Een shuffle-achtige stap die met een kruispas achter begint. De naam is ontrokken aan de waggelende gang van een zojuist aan land gekomen zeeman. Meestal achterwaarts maar kan ook voorwaarts.

Sailor Walk
Het in twee tellen over kruisen van de voeten; 
1) LV kruis over RV,
2) LV zet neer of wacht.
Dit kan uiteraard ook met de andere voet beginnen.

Samba
De Samba is een Braziliaanse Latijns-Amerikaanse dans die vooral bekend werd door het carnaval in Rio de Janeiro. Het ritme van de samba komt oorspronkelijk uit Afrika. Voor 1914 was het bekend onder de naam “Maxixe”. De samba werd voor het eerst geïntroduceerd in Europa rond 1923, maar werd pas na 1945 populair.

Scissor
Het gewicht is verdeeld over beide voeten, de benen worden in schuivende beweging langs elkaar gebracht in achter – voor- of zijwaartse richting. Niet te verwarren met de heel split.

Scoot
Het bewegen van de voet waarop je gewicht rust, naar voor, achter of opzij. Terwijl de andere voet met gebogen knie van de vloer komt, de beweging komt vanuit de heupen welke we naar voor bewegen.

Scuff Second
Een veeg over de vloer met de hak van de voet.

Second
Voeten staan uit elkaar. In pricipe als bij de eerste voetpostitie alleen niet naast elkaar maar op 20/25 cm van elkaar.

Semi Open
Zie Promenade.

Shadow Dance Position
Partners staan recht achter elkaar (man achter) en kijken dezelfde kant op. Rechterhand dame wordt voor het lichaam van de dame vastgepakt door de heer, dit op heuphoogte. Linkerhand dame wordt op schouderhoogte vast gepakt door de linkerhand van de heer. Dit kan ook andersom (spiegelbeeld).

Shake Hands
Zie Open Cross Hands.

Shimmy
Een beweging van het bovenlichaam waarbij de schouders van links naar rechts of van rechts naar links of beurtelings voor en achter bewogen worden. Meestal wordt deze combinatie opzij uitgevoerd gelijktijdig met het inzetten van een pas opzij.

Shine
Dit is een danshouding welke bij partner dansen wordt gebruikt, kijk voor een uitgebreide uitleg bij partnerdans posities

Shoulder Shrug
Een beweging van het bovenlichaam waarbij de schouders van links naar rechts of van rechts naar links of beurtelings voor en achter bewogen worden. Meestal wordt deze combinatie opzij uitgevoerd gelijktijdig met het inzetten van een pas opzij.

Shuffle
Een beweging van drie schuifpasjes in twee tellen, voor, zij of achterwaarts eventueel met draai waarbij de voeten elkaar volgen.

Shuffle Step
Hetzelfde als een shuffle.

Shuffle A Side
Een beweging van drie schuifpasjes in twee tellen, voor, zij of achterwaarts eventueel met draai waarbij de voeten elkaar volgen.

Shuffle Forward
Een beweging van drie schuifpasjes in twee tellen, voor, zij of achterwaarts eventueel met draai waarbij de voeten elkaar volgen.

Promenade Side
Het gebied naast de danser opzij.

Side Car
Zie Left Parallel.

Skate
Voet vooruit over de grond schuiven, aansluiten en weer vooruit schuiven.

Skaters
Zie Right Cross Hand en Left Cross Hand.

Skip
Het opspringen en neerkomen op dezelfde (dragende) voet.

Slap
Met een hand tegen voet, knie of scheenbeen slaan (bij tegenovergestelde delen aan binnenzijde slaan en bij dezelfde kant aan buitenzijde slaan).

Slappin Leather
Het met de hand aantikken van de voet terwijl deze achter of voor gehaakt wordt, kan zowel met de hand aan dezelfde kant als met de andere hand worden gedaan.

Slide
Stap met sprong opzij en daarna andere voet bijschuiven.

Slide Tap
Een beweging of pas op twee tellen van de muziek.

Slow Fox
De Slow-Fox is een stijldans die in het begin van de twintigste eeuw in Amerika ontstaan is als ragtime en werd oorspronkelijk zeer snel gedanst. Tegenwoordig wordt hij echter langzaam gespeeld. De bewegingen in deze dans lopen soepel en in één beweging door. De slow foxtrot wordt in de volksmond ook wel eens gewoon foxtrot genoemd maar dat is dus niet terecht. Dit was wel de oorspronkelijke naam voor deze dans, maar die werd in 1924 gewijzigd in Slow Foxtrot toen men deze langzamer is gaan spelen.

Snake Body Roll
Je hoofd gaat naar links, gevolgd door je schouders. Daarna 1/4 draai je romp, en dan ga je zitten. Dit kan ook naar rechts.

Snake Roll
Je hoofd gaat naar links gevolgd door je schouders, daarna je romp. Dit kan ook naar rechts.

Spin Spiral
Het maken van een hele draai (360 graden) op de bal van de voet.
1) Variatie waarbij voor of achterwaarts gedanst wordt met gebruikmaking n.v.t. van rechts/links parallel positie.
2) Een positie waarin men komt na het maken van een draai in tegen gestelde richting van de voorwaartse voet.

Split
Heel split: Gewicht op bal van beide voeten, voeten staan bijeen (gesloten), draai op tenen de druk hakken uiteen op eerste tel en weer terug op de tweede tel.
Toe split: Dezelfde beweging alleen dan gaan de tenen uit elkaar.
Spot
Een pas op de plaats zonder te verplaatsen.

Spotting
Bij het maken van een draai “focussen” op een bepaald punt.

Squiggle
Gewicht is op de bal van de voet, de hakken draaien samen naar buiten en de knieën zijn iets gebogen. Het lichaam draait in tegenovergestelde richting, daarna draai je terug naar de uitgangspositie.

Song
Een song bestaat uit de volgende onderdelen: 
1) Intro
2) Een aantal coupletten
3) Een refrein
4) Een brug
5) Een slot.

Stationary Pivots
Kleine pasjes gedanst in een cirkel, rechtervoet blijft op de plaats. (Partnerdansen).

Steps
Een pas waarop het gewicht wordt meegenomen.
1) Walking: langzame looppas in twee tellen.
2) Running: snelle looppas in een tel. 
3) Side: snelle of langzame pas opzij. 
4) Pivot: het draaien op de bal van je voeten.

Step Description
1) Naam van de dans.
2) Infoparagraaf (muzieksugestie, bpm, tellen, choreograaf, type dans, niveau, bron).
3) Kopjes (hoofdgroepen).
4) Stappenbeschrijving stap voor stap.

Stil Slappin Leather
Deze beweging kan ook met links gedaan worden maar wordt meestal met rechts gemaakt.
1) RV kruis achter knie, tik met LH hak aan,
2) RV flick rechts opzij, tik met RH hak aan,
3) RV kruis voor knie, tik met LH hak aan,
4) RV flick rechts opzij, tik met RH hak aan terwijl je 1/4 draai L.om maakt.

Stomp
Stap met een stamp met een gewichtsverplaatsing (bijv. gevolgd door een stap met de andere voet).

Stomp Up
Zie Stomp.

Stroll
Een danspatroon waarbij je diagonaal naar voren beweegt.

Strut
Heel strut: De hak op de eerste tel ferm op de vloer zetten en daarna de teen ferm neerslaan op de tweede tel.
Toe strut: De teen op de eerste tel ferm op de vloer zetten en daarna de hak ferm neerslaan op de tweede tel.

Sugar Foot
Lopen met een swivelachtige beweging.

Suïcide
Beweging naar rechts:
Tel 1) RV gewicht op de hak draai tegelijk de tenen van RV naar rechts en Linkervoet LV gewicht op bal van de voet draai tegelijk de hak van LV naar rechts.
Tel &) RV draai tenen terug naar center, LV draai hak terug naar center.
Beweging naar links:
Tel 2) RV gewicht op bal van de voet draai hak naar links, LV gewicht op hak draai tenen naar links.
Tel &) RV draai hak terug naar center, LV draai tenen terug naar center.
De volgorde van een applejack is als volgt, 1x beweging naar rechts, 1x beweging naar links, 2x beweging naar rechts, 2x beweging naar links, 1x beweging naar rechts, lx beweging naar links.

Support Leg
Het gewicht dragende been.
Sway
Het opheffen van de borst in zijwaartse richting zonder het bovenlichaam op te tillen, van de zijde opstrekkend.

Sway Steps
Het beurtelings rechts en links opzij stappen en met de andere voet bijtikken.

Sweetheart
Zie Right Side By Side Position.

Swing
Een vrije voet in de lucht vooruit, zijwaarts of achterwaarts zwaaien.

Swing Dance Position
Hetzelfde als in de Promenade Position met als uitzondering dat de linkerhand van de heer en de rechterhand van de dame lager worden vastgehouden. Dus niet op schouderhoogte maar bijvoorbeeld op heuphoogte.

Switch
Een snelle wisseling van gewicht van een voet op de andere, normaal gedaan met de hakken.

Swivel
Een beweging vanuit de heupen. De heupen maken een hierbij een draaiende beweging waardoor de voeten dezelfde beweing maken.
Heel swivel: Beweeg je hakken naar links of rechts terwijl je draait op de bal van je voeten.
Toe swivel: Beweeg de tenen naar links of rechts terwijl je draait op je hakken.

Swivet
Een twistende beweging tegelijkertijd op de bal van de ene en de hiel van de andere voet.

Syncopated Pattern
Een variatie waarbij op de tussentellen van de muziek wordt gedanst.

Syncopated Rhythm
Een ritme patroon met een dubbele telling, of gesplitste beat, of extra toegevoegde accenten die tussen de normale beat zitten.

Syncopated Side Step
Een patroon van drie of meer gesyncopeerde zijwaartse passen, waarbij de vrije voet aansluit en de andere voet verplaatst wordt.

Syncopated Split
Hierbij worden de hakken in haperende beweging uiteen gedraaid.

Syncopation
Een beweging met passen welke tussen de normale tellen van de muziek worden uitgevoerd.

T Step
Beweeg de hak van een voet naar het midden van de andere voet (instep) zodat de voeten samen een T vormen.

Tag
Een tussenstuk in de muziek waarop vaak een ander patroon van een dans wordt gedanst, laat bijvoorbeeld een stukje van de dans weg of voeg juist een stuk toe.

Tahoe
Hak gaat 45 graden voorwaarts, breng de hak naar tegenovergestelde knie en sla op de laars met tegenovergestelde hand.

Tamara
Zie Right Hammerlock.

Tandem
Zie Shadow Dance Position.

Tap
Een tap is het aantikken met de teen, dit kan opzij of op de plaats.

Tempo
Snelheid van de muziek waar op gedanst wordt.

Texas Spread
Het optillen van een of twee hakken tegelijk waarbij de tenen blijven staan en weer laten zakken.

The Steeple
Zie Right Arch.

Third
Rechtervoet staat met de hak in de hiel van de linkervoet. Kan natuurlijk ook met de linkerhak in de rechter hiel. Dit wordt gebruikt in Rock Steps, Shuffle, Polka, Triple Step en de basis stappen voor Swing.

Three Step Turn
Een stappenpatroon waarin je in 4 tellen een hele draai maakt op de plaats.

Toe Crush
Til de bal van de vloer op en zet terug.

Toe Fan
Het naar buiten draaien van de tenen van één van de voeten.

Toe Fans
Voeten naast elkaar, hielen blijven op de plaats. De tenen van de ene voet draaien naar buiten en weer terug.

Toe Heel Swivel
Een swivel is een lichaamsbeweging vanuit de heupen. Bij een toe heel swivel tikken we aan met de teen van de voet naast de andere voet. We maken dan een swivel met de heupen, waardoor beide voeten verplaatsen in de richting van de heupbeweging, daarna tikken we met de hak van dezelfde voet weer naast de andere voet.

Toe Split
Uitgangspunt is de 1e voetpositie:
1) tenen uit elkaar, 
2) tenen weer aansluiten.

Toe Spread
Uitgangspunt is de 1e voetpositie:
1) tenen uit elkaar,
2) tenen weer aansluiten.

Toe Touch
De teen van de vrije voet tikt heel licht (niet hoorbaar) de vloer aan zonder gewichtswisseling.

Together
Het samenbrengen van de voeten (naast elkaar) waarna we met de andere voet verder gaan.

Torque
Het bewegen van je bovenlichaam tegengesteld aan je onderlichaam, om zodoende energie re creëren voor het maken van een draai.

Touch
De teen van de vrije voet tikt heel licht (niet hoorbaar) de vloer aan zonder gewichtswisseling.

Triangle
Stappenpatroon wordt vaak verward met de jazz-box:
1) RV stap gekruist over LV,
2) LV stap achter,
3) RV stap opzij,
4) LV sluit aan.

Travelling Apple Jacks
Apple Jacks die inplaats van opvolgend heen en weer gaan in die richting door gaan waarin ze zijn ingezet.

Travelling Pivots
Gedanst langs de L.O.D.

Travelling Swivel
Het op de bal van beide voeten draaien waarbij de knieën worden gebogen, de heupen meedraaien en het bovenlichaam niet draait (schouders). Hakken en tenen worden tegelijk in dezelfde richting bewogen.

Triple Step
Een combinatie van 3 pasjes in twee tellen die zowel op de plaats als in elke andere richting of draai kan worden gedaan, als voorbeeld nemen wij de RV op de plaats:
1) RV stap op de plaats,
&) LV stap op de plaats,
2) RV stap op de plaats.

Truncation
Positieverandering door draaiende beweging (van het lichaam).

Turn
Positieverandering door draaiende beweging (van het lichaam).

Turn Free
Een onafhankelijke draai zonder lichaamscontact.

Turning Grapevine
Dit is hetzelfde als een Grapevine met als verschil dat tijdens de 4e tel een halve draai wordt gemaakt op de bal van de voet, waarop op dat moment het gewicht rust. Vaak wordt een turning vine verward met een rolling turn.

Turning Vine
Dit is hetzelfde als een Grapevine met als verschil dat tijdens de 4e tel een halve draai wordt gemaakt op de bal van de voet, waarop op dat moment het gewicht rust. Vaak wordt een turning vine verward met een rolling turn.

Turning Weave
Gelijk aan Turning Vine alleen meer dan 7 tellen durend.

Twinkle
1) LV kruis over RV (stap iets diagonaal rechts naar voor)
2) RV stap opzij (LV tik naast RV)
3) LV stap diagonaal links naar voor.

Twinkle 1/4 Turn Left
1) LV 1/4 draai linksom richting 09.00u.
2) RV stap opzij (LV tik naast RV)
3) LV stap diagonaal links naar voor.

Twist
Dit is een beweging welke bij Partner Dansen of Rock & Roll wordt gebruikt. Dit zie je vooral veel op bruiloften en feesten. Het zit ook regelmatig in een dans verwerkt.

Twist Turn
Bijvoorbeeld:
1) RV stap gekruist over LV,
2) RV + LV maak 1/2 draai linksom op bal van beide voeten.

Two Step
Rhythm met als basis op telling, Quick, Quick, Slow, Slow, 1-(Q) 2-(Q) 3-(S) 4-(S) 5-(Q) 6-(Q) 7-(S) 8-(S). De bedoeling hierbij is dat in een vlot tempo vlak over de vloer danst. Je krijgt hierbij géén lilt (bounche) effect.

Units
Aantal bewegingen die nodig zijn om een patroon te maken.

Unwind
Het omdraaien met 1/4 of 1/2 draai na het kruisen van de voeten, waardoor de voeten weer in normale positie uitkomen.

Upbeat
De ongeaccentueerde tellen in een maat muziek waarvan er vier in een vierkwartsmaat zitten. Dit zijn de &-jes waarop we de syncopated passen uitvoeren.

Variations
Elke beweging die afwijkt van de originele dans.

Vaudeville
Een serie gesyncopeerde danspassen die zowel links als rechts gedaan kunnen worden, als voorbeeld beginnen we met RV:
1) RV stap rechts opzij en iets achter,
2) LV kruis over rechts,
3) RV stap rechts opzij,
4) LV tik hak schuin voor.

Vaudeville Steps
Een serie van twee of meerdere Vaudeville’s achter elkaar.

Vine
Kan met beide voeten beginnen als voorbeeld beginnen wij met RV:
1) RV stap rechts opzij,
2) LV kruis achter rechts,
3) RV stap rechts opzij,
4) dit kan zijn een touch, brush, scuff, hitch, close, enz.

Volkswagen
Zie Right Side By Side en Left Side By Side Position.

Walk
Een of meerdere stappen voorwaarts of achterwaarts.

Waltz
Rhythm met als basis op telling, 1 2 3 4 5 6. 
Deze vorm wordt ook de ‘Rise & Fall’ genoemd. In deze dans komt de CBM (Contra Body Movement) en de Rise & Fall in terug. (Laag, Hoog Hoog, Laag Hoog Hoog).

Weave
Een beweging naar rechts op links van twee of meer zijpassen en twee of meer kruispassen, waarbij de kruispassen beurtelings voor of achter zijn.

Weight Change
Gewichtsverplaatsing van de ene naar de andere voet.

West Coast Swing
Dit is een couple dance met als basis op telling, 123&45&67 8. 
Een West Coast Swing wordt ook wel een soort verleidingsdans genoemd. Je gebruikt bij deze dansvorm veel de heupen (de heupen rollen).

Western Swing
Western Swing (ook wel Country Swing genoemd) is een oude stroming binnen de Country & Western muziek. Het is in de jaren 20 van de twintigste eeuw ontstaan vanuit de Western-muziek werden Swing- en andere Jazz-elementen verweven met de oude, meestal uit Texas en Oklahoma afkomstige Western-muziek, maar ook polka en volksmuziek.

Wheel
Op de plaats ronddraaien naar links of rechts (parallel t.o.v. elkaar). Alleen bij partnerdansen.

Wheely
Het op de plaats of tijdens voor of achterwaartsgaand bewegen van de armen als het draaien van treinwielen (meestal twee keer achtereen). Bij mixerdansen of rounddansen per koppel wisselend in omhoog en omlaag gaan van het lichaam.

Whip
Een abrupte afwending of verandering van eerder uitgevoerd patroon. Ook een danspatroon in swing en lindy ritmes.

Whisk
Een walspatroon in drie tellen van een voor of achterwaartse pas gevolgd door een zijwaartse pas en een achter kruisende pas, afkomstig uit ballroom dansen.
Komt hoofdzakelijk voor bij partner en Couple dansen.

Whistle
Het naar boven brengen van hand en knie aan dezelfde zijde en dan snel beiden naar beneden brengen als trekkend aan de noodrem en op een pedaal trappend. De voet raakt echter niet de grond. De beweging wordt twee keer achtereen uitgevoerd in twee tellen.

Wiggle
Een beweging waardoor men door de knieën zakt en langzaam als een slang omhoog komt.

Willie
Stap voorwaarts met de teen binnenwaarts gekeerd en gewicht op de bal van de voet.

Willie Walk
Dit kan zowel met rechts als links beginnen en kan ook beginnen met teen of hak, als voorbeeld beginnen we met RV:
1) RV tik teen voor aan,
2) RV sla hak neer of RV tik hak voor aan,
3) RV sla tenen neer.

Windmill
Dit is een armbeweging welke wordt gebruikt bij sommige partner dansen.
Tel 3 & 4 R.hand omhoog Lhand los op & tel sta je in Reverse Indian Position (Heer voor de dame)
Tel 4 L.hand omhoog R.hand omlaag achter lichaam heer. 
Tel 5&6 R.hand los Lhand omhoog op & tel R.hand vast op tel 6 sta je weer in Sweetheart Position.

Wooly Bully
1) kick recht voor,
2) kruis rechterenkel voor linker scheenbeen,
3) draai 1/2 linksom op de bal van de LV, breng ondertussen de RV terug naast de linkerknie,
4) stap rechts achter,
5) hop voor op RV (linkerknie gebogen en omhoog),
6) stap links voor,
7) tik rechterhak voor,
8) kruis rechterenkel voor linker scheenbeen,
9) draai 1/2 linksom op de bal van de LV, breng ondertussen de RV terug naast de linkerknie,
10) stap rechts achter,
11) hop voor op rechtervoet.

Yoke
Zie Right Bow

Zig Zag
Diagonaal dansen afwisselend naar links, rechts, voor of achter.