La Varsouvienne
Dit is een danshouding welke bij partner dansen wordt gebruikt. Zie Right Side By Side en Left Side By Side.

LV
Linkervoet

Lead
Het aangeven van het begin van een patroon of beweging door een beweging van schouder, lichaam of druk van de hand.

Leap
Een gewichtswisseling door het springen van de ene op de andere voet d.m.v. het afzetten met de ene voet en het neerkomen op de teen van de andere voet. (Met de hak en gebogen knie de schok opvangen).

Left
Links, geeft aan welke voet, hand, heup, schouder of richting bedoeld wordt.

Left Arch
Hetzelfde als Right Arch, maar dan in spiegelbeeld.

Left Bow
Hetzelfde als Right Bow, maar dan in spiegelbeeld.

Left Cross Hand
Hetzelfde als de Right Cross Hand met als enige verschil dat de rechterarm van de dame in dit geval over de arm van de heer gaat.

Left Hammerlock
Hetzelfde als de Right Hammerlock, maar dan in spiegelbeeld.

Left Open Promenade
Hetzelfde als de Right Open Promenade, met als uitzondering dat de dame aan de linkerkant van de heer staat en dus ook de andere hand vast heeft.

Left Parallel
Dit is in principe dezelfde houding als de Closed Position.
Het enige verschil is dat de dame aan de linkerkant van de heer staat. Haar linkervoet staat voor de linkervoet van de heer. De dame staat niet langs de heer maar schuin voor hem.
Left Reverse Cross Hand
Dit is hetzelfde als de Right Side By Side Position, met als uitzondering het vasthouden van de rechterarm van de dame en de heer. De rechterhand van de heer rust op de rechterheup van de dame en de rechterhand van de dame rust weer op de rechterhand van de heer.

Left Side
Zie Left Parallel.

Left Side By Side
Hetzelfde als de Right Side By Side Position, maar dan in spiegelbeeld.

Left Skaters
Hetzelfde als Right Skaters, maar dan in spiegelbeeld.

Left Wrap
Hetzelfde als de Right Wrap, maar dan in spiegelbeeld.

Les Etiquette
Dit is een reglement waar iedere danser en bezoeker zich aan dient te houden.

Lift
Heel Lift. Til hak op (teen blijft staan) en zet neer.

Lilt
Rhythm. Een beweging die neerwaarts gaat en weer omhoog tot de natuurlijke stand. Een gebruikelijke beweging bij Polka en East Coast Swing. Bounche beweging.

Lindy Hop
Een combinatie van syncopated side steps met een rock step (meestal achter rocken).

Line Dance Cha Cha
1) rockstep voor met LV,
2) gewicht terug op RV,
3) LV stap naar achter,
&) RV sluit aan,
4) LV stap naar achter.

Line Of Dance
LOD

Lock
Voeten tegen elkaar zetten en naar links of rechts kantelen.

Locked First
Rechtervoet staat gekruist achter linkervoet, staat direct naast linkervoet.

Locked Second
Rechtervoet is gekruist achter linkervoet. De voeten staan 20/25 cm uit elkaar.

LOD
Dit is voor partner dancers in een cirkel tegen de klok in en dan naar de dansrichting toe.

Louie Louie
Met op schouderbreedte geplaatste voeten op de tenen draaiend de hakken naar elkaar toe bewegen (knieën licht buigen).

Lunge
Een gewichtswisseling naar een gebogen been, waarbij het andere been gestrekt is.