OLOD
Outside Line Of Dance.
Dit is voor partner dancers in een cirkel tegen de klok in en dan naar debuitenkant van de vloer gedraaid.

One Step
Een dans waarbij op elke tel van de muziek een pas gezet wordt.