RV
Rechtervoet

Resistance Reverse Line Of Dance
RLOD
Dit is voor partner dancers in een cirkel tegen de klok in en dan tegen de dansrichting in gedraaid.

Reverse Promenade
Dit is een danshouding welke bij Partner Dansen wordt gebruikt.
Hetzelfde als in de Promenade. Met als uitzondering dat de heupen (heer rechterheup en dame linkerheup) dicht tegen elkaar aan komen. De andere heup wordt naar buiten gedraaid zodat er een “V” gevormd wordt. De voeten zijn normaal gesproken dezelfde kant ingedraaid als het lichaam.

Reverse Line Of Dance
RLOD
Dit is voor partner dancers in een cirkel tegen de klok in en dan tegen de dansrichting in gedraaid.

Rhythm
Muziek: een herhaald geluidspatroon ontstaan door het spelen van noten met hun accenten die samen de basis puls van de compositie vormen.
Dance: in golven herhaald stappenpatroon door een danser gecreëerd bij het uitvoeren van een bepaalde dans.

Rhythm Break
Het uit het natuurlijke ritme van het patroon treden.

Rhythm Dance
Dansen uitgevoerd met behulp van ritme, houding en beweging. Uitgevoerd in 3e en 5e positie, gebruikmakend van de binnenzijde van de bal van de voet.

Right
Rechts

Right Arch
Partners kijken beiden in een andere richting. De rechterschouder van de heer staat tegen de rechterschouder van de dame. Beide ellebogen worden op heuphoogte in elkaar gehaakt terwijl de handen rusten op heuphoogte. De linkerarm van de heer wordt recht omhoog gehouden en de onderarm wordt horizontaal gebogen over het hoofd. De linkerarm van de dame wordt hetzelfde gehouden als van de heer. Linkerhanden pakken elkaar vast tussen beide partners op hoofdhoogte.

Right Bow
Partners kijken beiden naar een andere richting. Rechterschouder van de heer staat op dezelfde lijn als de rechterschouder van de dame. Ze staan niet tegen elkaar aan. De rechterarm van de heer rust op de rechtershouder, of achter het hoofd, van de dame (linkerhand van de dame wordt vast gehouden). Linkerhand dame wordt achter het hoofd omhoog gehouden en pakt de rechterhand van de heer vast. De rechterarm van de dame rust op de rechterschouder of achter het hoofd van de hoofd {linkerhand van de heer wordt vastgehouden.

Right Cross Hand
Partners staan naast elkaar en kijken in dezelfde richting. Rechterarm heer wordt schuin voor het lichaam van de dame gehouden. De rechterarm van de dame wordt ook voor het lichaam gehouden (pak de handen vast). Linkerarm heer wordt voor het lichaam van de heer gehouden.. De linkerarm van de dame wordt onder de rechterarm van de heer door voor het lichaam van de heer gehouden (pak handen vast). Dit alles op heuphoogte.

Right Hammerlock
Partners kijken beiden een andere richting in. De man in Line Of Dance, de dame Out Line Of Dance (kan ook andersom zijn). Rechterschouder van de heer staat tegen rechterschouder van de dame.de rechterarm van de heer wordt schun naar voor (omlaag) gehouden onder de rechterarm van de dame (linkerhand dame wordt vastgehouden). De linkerhand van de dame wordt achter haar rug gehouden (de rechterhand van de heer wordt vast gepakt). De linkerhand van de heer wordt op heuphoogte voor zich gehouden en houdt de rechterhand van de dame vast. De rechterarm van de dame wordt rechts opzij voor het lichaam van de man op heuphoogte gehouden en houdt de linkerhand van de heer vast.

Right Open Promenade
Vanuit de Promenade Position kijken beiden in de Line Of Dance. De dame staat rechts van de heer.
De heer heeft met zijn linkerhand de rechterhand van de dame vast.

Right Parallel
Dit is in principe hetzelfde als de Closed.
Het enige verschil is dat de dame aan de rechterkant van de heer staat. Haar rechtervoet staat voor de rechtervoet van de heer.
De dame staat niet langs de heer maar schuin voor hem.

Right Reverse Cross Hand
Partners staan naast elkaar en kijken beiden dezelfde richting op. Rechterarm heer wordt achter het lichaam van de dame vastgepakt door de rechterhand van de dame. Die dus haar rechterarm ook achter het lichaam houdt. De linkerarm van de heer wordt achter het lichaam van de heer vastgepakt door de linkerarm van de dame, die dus ook achter het lichaam van de heer wordt gehouden.

Right Side
Zie Right Parallel.

Right Side By Side
Beide partners kijken in de Line Of Dance. De dame staat aan de rechterkant van de heer. Het is ook mogelijk dat de dame een beetje voor de heer staat. De rechterhand van de heer heeft de rechterhand van de dame vast, waarbij de rechterarm van de heer op het schouderblad van de dame mag rusten (niet hangen). De linkerhand van de heer heeft de linkerhand van de dame vast, voor het lichaam van de heer. Beide ellebogen moeten op dezelfde hoogte gehouden worden.

Right Skaters
Dit is hetzelfde als de Right Side By Side Position, met als uitzondering het vasthouden van de rechterarmen van de dame en de heer. De rechterhand van de heer rust op de rechterheup van de dame. De rechterhand van de dame rust op de rechterhand van de heer.

Right Wrap
Partners kijken in Line Of Dance. De dame staat een klein stukje voor de heer en aan zijn linkerzijde. Haar linkervoet staat voor zijn rechtervoet.
De rechterhand van de heer ligt op de rechterheup van de dame en heeft de linkerhand van de heer vast.
De linkerhand van de heer heeft de rechterhand van de dame op heuphoogte vast.

Ripple
Een golf achtige beweging die in een deel van het lichaam begint en eindigt en een ander deel van het lichaam.

Rise And Fall
Omhoog komen op de bal van de voeten, de enkels buigen en de ruggengraat strekken, dan de hakken laten zakken.

Rock
Dit kan met rechts of links beginnen en zowel naar voor, achter, zij of gekruist gedaan worden, als voorbeeld RV naar voor:
1) RV stap naar voor (gewicht op rechts),
2) Gewicht terug brengen naar LV.

Rock Step
Dit kan met rechts of links beginnen en zowel naar voor, achter, zij of gekruist gedaan worden de vrije voet houdt wel contact met de vloer, als voorbeeld RV naar voor.
1) RV stap naar voor (gewicht op rechts),
2) Gewicht terug brengen naar LV.

Rocking Chair
Een hip hop beweging uitgevoerd met passen en gewichtswisselingen;
1) Stap rechts achter,
2) gewicht terug op LV,
3) Stap voor,
4) Gewicht terug op LV.
Bij hip op de voeten telkens optillen.

Roll
Het aangeduide lichaamsdeel cirkelt links of rechtsom (body roll). Het draaien van het gehele lichaam in een bepaalde richting, dit kan in diverse dimensies worden uitgevoerd.

Rond De Jampe
Ronde. Het niet dragende been beweegt zich met gestrekte knie naar een andere positie met een cirkelende beweging. Het bewegende been komt hierbij nimmer boven kniehoogte.

Round Dance
Hierbij wordt verwezen naar partner dansen, dit is in een cirkel met of tegen de wijzers van de klok in.

Routine
Een tussenstuk in de muziek waarop vaak een ander patroon van een dans wordt gedanst, laat bijvoorbeeld een stukje van de dans weg of voeg juist een stuk toe.

Romp
Hip hop achtige beweging die zowel links als rechts uitgevoerd kan worden.
Als voorbeeld RV:
&) RV stap schuin rechts achter,
1) LV tik hak schuin links voor,
&) LV zet terug,
2) RV tik (of sluit) naast LV.

Room Alignment
Voor Partner Dans: Facing LOD, Backing LOD, Facing Wall, Facing Center, Facing diagonal LOD, Facing diagonal to center, Facing to wall against LOD, Facing to center against LOD.
Voor Line Dans: Forward, Backward, Facing wall, Facing center, Side left, Side right, Diagonal left backward, Diagonal right backward

Rumba
Rumba is een muziek-en dansvorm die zijn oorsprong kent in Afrika. Het is een seculiere aangelegenheid met een spontaan karakter. Het woord zelf komt uit Spanje en betekent letterlijk ‘feest’. Een zanger doet zijn verhaal, enkel begeleid door percussie (enkele trommels en een houten blokje). Omstaanders dansen, zingen en klappen mee. Door de slavenhandel is deze manier van (straat-)muziek maken naar het Amerikaanse continent gebracht. Op het eiland Cuba is het genre verder ontwikkeld en heeft het zijn stempel gedrukt op de populaire muziek. De dansmuziek uit de ballrooms van de jaren 1930 heeft zelfs de naam rhumba gekregen. Ook bestaat er een Spaanse rumba en een (weergekeerde) Afrikaanse rumba, beide geïnspireerd op die Cubaanse populaire muziek (son en salsa).

Run
Een beweging die wordt gedaan op een tel van de muziek.

Running Man
Een beweging voor hip hop achtige dansen en kan met beide voeten beginnen als voorbeeld RV;
1) RV stap voor
&) hop RV terug, Lknie omhoog
2) LV stap terug
&) hop LV terug, Rknie omhoog
3) RV stap voor
&) hop RV terug, Lknie omhoog
4) LV stap voor.