Sailor Shuffle
Een shuffIe-achtige stap die met een kruispas achter begint. De naam is ontrokken aan de waggelende gang van een zojuist aan land gekomen zeeman. Meestal achterwaarts maar kan ook voorwaarts.

Sailor Step
Een shuffle-achtige stap die met een kruispas achter begint. De naam is ontrokken aan de waggelende gang van een zojuist aan land gekomen zeeman. Meestal achterwaarts maar kan ook voorwaarts.

Sailor Walk
Het in twee tellen over kruisen van de voeten;
1) LV kruis over RV,
2) LV zet neer of wacht.
Dit kan uiteraard ook met de andere voet beginnen.

Samba
De Samba is een Braziliaanse Latijns-Amerikaanse dans die vooral bekend werd door het carnaval in Rio de Janeiro. Het ritme van de samba komt oorspronkelijk uit Afrika. Voor 1914 was het bekend onder de naam “Maxixe”. De samba werd voor het eerst geïntroduceerd in Europa rond 1923, maar werd pas na 1945 populair.

Scissor
Het gewicht is verdeeld over beide voeten, de benen worden in schuivende beweging langs elkaar gebracht in achter – voor- of zijwaartse richting. Niet te verwarren met de heel split.

Scoot
Het bewegen van de voet waarop je gewicht rust, naar voor, achter of opzij. Terwijl de andere voet met gebogen knie van de vloer komt, de beweging komt vanuit de heupen welke we naar voor bewegen.

Scuff Second
Een veeg over de vloer met de hak van de voet.

Second
Voeten staan uit elkaar. In pricipe als bij de eerste voetpostitie alleen niet naast elkaar maar op 20/25 cm van elkaar.

Semi Open
Zie Promenade.

Shadow Dance Position
Partners staan recht achter elkaar (man achter) en kijken dezelfde kant op. Rechterhand dame wordt voor het lichaam van de dame vastgepakt door de heer, dit op heuphoogte. Linkerhand dame wordt op schouderhoogte vast gepakt door de linkerhand van de heer. Dit kan ook andersom (spiegelbeeld).

Shake Hands
Zie Open Cross Hands.

Shimmy
Een beweging van het bovenlichaam waarbij de schouders van links naar rechts of van rechts naar links of beurtelings voor en achter bewogen worden. Meestal wordt deze combinatie opzij uitgevoerd gelijktijdig met het inzetten van een pas opzij.

Shine
Dit is een danshouding welke bij partner dansen wordt gebruikt, kijk voor een uitgebreide uitleg bij partnerdans posities

Shoulder Shrug
Een beweging van het bovenlichaam waarbij de schouders van links naar rechts of van rechts naar links of beurtelings voor en achter bewogen worden. Meestal wordt deze combinatie opzij uitgevoerd gelijktijdig met het inzetten van een pas opzij.

Shuffle
Een beweging van drie schuifpasjes in twee tellen, voor, zij of achterwaarts eventueel met draai waarbij de voeten elkaar volgen.

Shuffle Step
Hetzelfde als een shuffle.

Shuffle A Side
Een beweging van drie schuifpasjes in twee tellen, voor, zij of achterwaarts eventueel met draai waarbij de voeten elkaar volgen.

Shuffle Forward
Een beweging van drie schuifpasjes in twee tellen, voor, zij of achterwaarts eventueel met draai waarbij de voeten elkaar volgen.

Promenade Side
Het gebied naast de danser opzij.

Side Car
Zie Left Parallel.

Skate
Voet vooruit over de grond schuiven, aansluiten en weer vooruit schuiven.

Skaters
Zie Right Cross Hand en Left Cross Hand.

Skip
Het opspringen en neerkomen op dezelfde (dragende) voet.

Slap
Met een hand tegen voet, knie of scheenbeen slaan (bij tegenovergestelde delen aan binnenzijde slaan en bij dezelfde kant aan buitenzijde slaan).

Slappin Leather
Het met de hand aantikken van de voet terwijl deze achter of voor gehaakt wordt, kan zowel met de hand aan dezelfde kant als met de andere hand worden gedaan.

Slide
Stap met sprong opzij en daarna andere voet bijschuiven.

Slide Tap
Een beweging of pas op twee tellen van de muziek.

Slow Fox
De Slow-Fox is een stijldans die in het begin van de twintigste eeuw in Amerika ontstaan is als ragtime en werd oorspronkelijk zeer snel gedanst. Tegenwoordig wordt hij echter langzaam gespeeld. De bewegingen in deze dans lopen soepel en in één beweging door. De slow foxtrot wordt in de volksmond ook wel eens gewoon foxtrot genoemd maar dat is dus niet terecht. Dit was wel de oorspronkelijke naam voor deze dans, maar die werd in 1924 gewijzigd in Slow Foxtrot toen men deze langzamer is gaan spelen.

Snake Body Roll
Je hoofd gaat naar links, gevolgd door je schouders. Daarna 1/4 draai je romp, en dan ga je zitten. Dit kan ook naar rechts.

Snake Roll
Je hoofd gaat naar links gevolgd door je schouders, daarna je romp. Dit kan ook naar rechts.

Spin Spiral
Het maken van een hele draai (360 graden) op de bal van de voet.
1) Variatie waarbij voor of achterwaarts gedanst wordt met gebruikmaking n.v.t. van rechts/links parallel positie.
2) Een positie waarin men komt na het maken van een draai in tegen gestelde richting van de voorwaartse voet.

Split
Heel split: Gewicht op bal van beide voeten, voeten staan bijeen (gesloten), draai op tenen de druk hakken uiteen op eerste tel en weer terug op de tweede tel.
Toe split: Dezelfde beweging alleen dan gaan de tenen uit elkaar.
Spot
Een pas op de plaats zonder te verplaatsen.

Spotting
Bij het maken van een draai “focussen” op een bepaald punt.

Squiggle
Gewicht is op de bal van de voet, de hakken draaien samen naar buiten en de knieën zijn iets gebogen. Het lichaam draait in tegenovergestelde richting, daarna draai je terug naar de uitgangspositie.

Song
Een song bestaat uit de volgende onderdelen:
1) Intro
2) Een aantal coupletten
3) Een refrein
4) Een brug
5) Een slot.

Stationary Pivots
Kleine pasjes gedanst in een cirkel, rechtervoet blijft op de plaats. (Partnerdansen).

Steps
Een pas waarop het gewicht wordt meegenomen.
1) Walking: langzame looppas in twee tellen.
2) Running: snelle looppas in een tel.
3) Side: snelle of langzame pas opzij.
4) Pivot: het draaien op de bal van je voeten.

Step Description
1) Naam van de dans.
2) Infoparagraaf (muzieksugestie, bpm, tellen, choreograaf, type dans, niveau, bron).
3) Kopjes (hoofdgroepen).
4) Stappenbeschrijving stap voor stap.

Stil Slappin Leather
Deze beweging kan ook met links gedaan worden maar wordt meestal met rechts gemaakt.
1) RV kruis achter knie, tik met LH hak aan,
2) RV flick rechts opzij, tik met RH hak aan,
3) RV kruis voor knie, tik met LH hak aan,
4) RV flick rechts opzij, tik met RH hak aan terwijl je 1/4 draai L.om maakt.

Stomp
Stap met een stamp met een gewichtsverplaatsing (bijv. gevolgd door een stap met de andere voet).

Stomp Up
Zie Stomp.

Stroll
Een danspatroon waarbij je diagonaal naar voren beweegt.

Strut
Heel strut: De hak op de eerste tel ferm op de vloer zetten en daarna de teen ferm neerslaan op de tweede tel.
Toe strut: De teen op de eerste tel ferm op de vloer zetten en daarna de hak ferm neerslaan op de tweede tel.

Sugar Foot
Lopen met een swivelachtige beweging.

Suïcide
Beweging naar rechts:
Tel 1) RV gewicht op de hak draai tegelijk de tenen van RV naar rechts en Linkervoet LV gewicht op bal van de voet draai tegelijk de hak van LV naar rechts.
Tel &) RV draai tenen terug naar center, LV draai hak terug naar center.
Beweging naar links:
Tel 2) RV gewicht op bal van de voet draai hak naar links, LV gewicht op hak draai tenen naar links.
Tel &) RV draai hak terug naar center, LV draai tenen terug naar center.
De volgorde van een applejack is als volgt, 1x beweging naar rechts, 1x beweging naar links, 2x beweging naar rechts, 2x beweging naar links, 1x beweging naar rechts, lx beweging naar links.

Support Leg
Het gewicht dragende been.
Sway
Het opheffen van de borst in zijwaartse richting zonder het bovenlichaam op te tillen, van de zijde opstrekkend.

Sway Steps
Het beurtelings rechts en links opzij stappen en met de andere voet bijtikken.

Sweetheart
Zie Right Side By Side Position.

Swing
Een vrije voet in de lucht vooruit, zijwaarts of achterwaarts zwaaien.

Swing Dance Position
Hetzelfde als in de Promenade Position met als uitzondering dat de linkerhand van de heer en de rechterhand van de dame lager worden vastgehouden. Dus niet op schouderhoogte maar bijvoorbeeld op heuphoogte.

Switch
Een snelle wisseling van gewicht van een voet op de andere, normaal gedaan met de hakken.

Swivel
Een beweging vanuit de heupen. De heupen maken een hierbij een draaiende beweging waardoor de voeten dezelfde beweing maken.
Heel swivel: Beweeg je hakken naar links of rechts terwijl je draait op de bal van je voeten.
Toe swivel: Beweeg de tenen naar links of rechts terwijl je draait op je hakken.

Swivet
Een twistende beweging tegelijkertijd op de bal van de ene en de hiel van de andere voet.

Syncopated Pattern
Een variatie waarbij op de tussentellen van de muziek wordt gedanst.

Syncopated Rhythm
Een ritme patroon met een dubbele telling, of gesplitste beat, of extra toegevoegde accenten die tussen de normale beat zitten.

Syncopated Side Step
Een patroon van drie of meer gesyncopeerde zijwaartse passen, waarbij de vrije voet aansluit en de andere voet verplaatst wordt.

Syncopated Split
Hierbij worden de hakken in haperende beweging uiteen gedraaid.

Syncopation
Een beweging met passen welke tussen de normale tellen van de muziek worden uitgevoerd.