Units
Aantal bewegingen die nodig zijn om een patroon te maken.

Unwind
Het omdraaien met 1/4 of 1/2 draai na het kruisen van de voeten, waardoor de voeten weer in normale positie uitkomen.

Upbeat
De ongeaccentueerde tellen in een maat muziek waarvan er vier in een vierkwartsmaat zitten. Dit zijn de &-jes waarop we de syncopated passen uitvoeren.